Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 05.2019 kl. 12.00:Åbent samråd om stigningen i mængden af (om)afgørelser på børnehandicapområdet i Ankestyrelsen.
 • 05.2019 kl. 13.00:Åbent samråd om L 187 (styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.)

NYE LOVFORSLAG

 • L 233 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).
 • L 212: Ændringsforslag fra skatteministeren

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • L 173: Justitsministeren har besvaret Retsudvalgets spørgsmål 1-10
 • L 212: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om nævnsforeningernes rolle i tilrettelæggelsen af indslusningsforløb for medlemmer af ankenævnene.
 • L 212: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en kommentar til Skatteankestyrelsens/sekretariatets udsendelse af forslag til afgørelse uden om beslutningsmyndigheden.
 • L 222: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om uklarhed hos Skattestyrelsen, når Skattestyrelsen skal foretage en vurdering.
 • L 222: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes en administrativ udviklet praksis kan danne grundlag for en standstill bestemmelse, som spørgeren forstår, har lovgivningsmæssig karakter.
 • B 90: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre lidt nærmere for den undersøgelse, som ministeren angiveligt har sat i gang vedrørende forbud mod at personer, som sidder i fængsel skriver/udgiver/tjener penge på bøger.
 • LIU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende Straffelovsrådets kommissorium mht. udarbejdelse af modeller for indførelse af samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
 • LIU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om tidsfristen for Straffelovsrådets udarbejdelse af modeller til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
 • LIU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at ændre straffelovens § 81, nr. 6, så det fremgår, at det er en strafskærpende omstændighed, hvis den kriminelle gerning har baggrund i offerets handicap.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for Forsvarsministeriets og Forsvarets forklaring på de oplysninger, der fremgår af artiklen ”Nye oplysninger trækker Livgarden og Frømandskorpset ind i Tibetsagen.” (reelt indholdsløst svar)
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at indscanne oplysninger fra rejsendes pas på landegrænserne.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen i Jyllands-Posten den 1. april 2019 ”Hvordan skal vi måle krænkelser i kroner og ører?”
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil præcisere sanktionen i de 107 afgjorte sager, under afgørelseskoden ”dom”, ifm. at overtræde zoneforbuddet på Christiania.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en juridisk vurdering af Rettighedsalliancens forslag, i forhold til overholdelse af grundloven.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere oplysningen om, at det af en række Meddelelser og Henstillinger fra EU-Kommissionen fremgår, at Kommissionen mener, at administrative blokeringer er en mulighed, der er i overensstemmelse med EU-retten.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at etablere et system indenfor domstolene, der kan håndtere de sager, der kræver hurtig og effektiv blokering af hjemmesider med ulovligt rettighedskrænkende materiale.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ordningerne beskytter eventuelle whistleblowere mod ansættelsesmæssige og karrieremæssige konsekvenser.
 • REU, Alm.del: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at tilsende talepapir fra samrådet den 2. maj 2019 justitsministeren om sikring af ytringsfrihed ved demonstrationer.
 • SAU, Alm.del: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 346 at redegøre for, hvor mange skattesager Kammeradvokaten pt. fører ved domstolene for Skatteministeriet.
 • SOU, Alm.del: Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en ung piges mening bør tillægges værdi, når det gælder hendes egen anbringelsessag, og hun snart fylder 18 år.
 • TRU, Alm.del: Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stor en andel af ekspropriationssagerne på både det kommunale og statslige område, der påklages til Taksationskommissionerne og Overtaksationskommissionerne.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm. fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Skatteministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Børne- og Socialministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Institut for menneskerettigheder

Advokatrådet/Advokatsamfundet

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Article 19

Human Rights Watchn Algorithms Save Us from Human

Index on Censorship

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *