Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 16

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet

 • L 213 (som fremsat): Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.
 • L 172 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven.

Retsudvalget

 • L 212 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 154 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken beskyttelse § 266 b giver offentlige personer, herunder politikere, imod målrettet had på sociale medier og i direkte henvendelser
 • L 154 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang straffelovens § 121 finder anvendelse, når politikere modtager målrettet had på sociale medier og i direkte henvendelser
 • L 154 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er ministerens opfattelse, at hadefulde henvendelser til og om en politiker på sociale medier kan straffes efter straffelovens § 266 b, hvis politikeren tilhører én af de beskyttede grupper, og henvendelsen inddrager dette (reelt indholdsløst, henviser til tidligere svar)

Erhvervsministeriet

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan – og om – regeringen forestiller sig, at coronavaccinationspasset skal være nøglen til at åbne verden op igen, dels i forhold til andre landes borgeres mulighed for indrejse i Danmark, dels i forhold til danskernes muligheder for indrejse i andre lande.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ved Center for Seksuelle Overgreb spørges ind til tidligere diagnoser og medicin herfor
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det er relevant for politiet at få oplysninger fra Center for Seksuelle Overgreb om offerets tidligere psykiske sårbarhed, og hvad politiet bruger disse oplysninger til (se også supplerende besvarelse)
 • Om straffelovens § 81 d og coronademonstrationer
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er tiltalt eller sigtet efter straffelovens § 81 d for en forbrydelse begået ved eller i forbindelse med en demonstration eller lignende, samt redegøre for hver enkelt sag, der er rejst tiltale for
 • REU, Alm.del – Justitisministeren har besvaret et spørgsmål om, sagen om den 30-årige kvinde, der af Københavns Byret er idømt 2 års fængsel for deltagelse i demonstration, uanset udfaldet af ankesagen giver ministeren anledning til at genoverveje rækkevidden af den nye strafskærpelsesbestemmelse § 81 d, der blev vedtaget den 2. april 2020 ved et lovforslag, som blev hastebehandlet i Folketinget
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, der har været nogen form for kontakt om spørgsmålet om tiltalerejsning i sagen om den 30-årige kvinde, der har deltaget i en Men In Black-demonstration den 9. januar 2021, mellem anklagemyndigheden, statsadvokaten, rigsadvokaten og justitsministeren i sagen, og hvad denne kontakt har angået
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kontakt vedrørende spørgsmål om tiltalerejsning mellem anklagemyndighed, statsadvokat, rigsadvokat og justitsminister i sagen beskrevet i artiklen Flertal står fast efter hård dom for corona-uro, nordjyske.dk, fra 15/3-21 (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse)
 • Om sikkerhedsvurderingen af danske borgere i Syrien
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt andre lande har foretaget en tilsvarende sikkerhedsvurdering af hjemtagelse af børn, og hvad disse vurderinger i givet fald har været, og om de nationale regeringer har fulgt myndighedernes vurdering
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, forskellene på efterretningsmyndighedernes sikkerhedsvurdering i 2019 og 2020 i forhold til hjemtagelse af danske statsborgere fra lejre i Syrien
 • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende om et notat, der detaljeret redegør for de juridiske rammer i forhold til at effektuere udvisning af udvisningsdømte, afhængig af om der er tale om EU-borgere eller tredjelandsborgere

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Ministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til at at regeringen og Folketinget omtaler mødrene til de danske børn i syriske fangelejre som »fremmedkrigere« og »terrorister«
 • Ministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til at embedsmænd proaktivt ringer medierne op (reelt indholdsløs, henviser til tidligere svar).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 287: Hjemtagelse af børn fra Syrien – Svar på Retsudvalgets spørgsmål 2020-21
 • REU, Alm.del – Bilag 289: Folketingets Ombudsmands beretning for 2020

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Transport- og boligministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Ligebehandlingsnævnet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *