Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 95 – 2018-19 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).
 • L 162 – 2018-19 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
 • L 152 – 2018-19 (betænkning): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

 • Justitsministeren har kommenteret henvendelsen af 14/3-19 fra Københavns Universitet v/Jørn Vestergaard om kriminalisering af påvirkningsvirksomhed.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Landsret udviser 16-årig efter knivoverfald på Bakken” på dr.dk den 20/2-19.
 • Børne- og socialministeren har kommenteret henvendelsen af 19. februar 2019 om tvangsfjernelse af anbragte børn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke dele af anbringelsesområdet ministeren mener fungerer godt og til barnets bedste, og hvilke dele mener ministeren bør ændres.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke andre muligheder hun vil se på ift. at ansvarliggøre/sanktionere kommuner i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at lovgivningen ikke overholdes.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det skal have konsekvenser, når kommuner fejlanbringer børn, jf. artiklen ”Catrines mareridt: De tog min datter”, udeoghjemme.dk den 20. august 2018.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om procedurerne ift. visitation af borgere/indsatte/unge for henholdsvis politibetjente, fængselsfunktionærer og pædagoger på sikrede institutioner
 • Børne- og socialministeren har kommenteret artiklen »Desperat mor til epileptiker: Jeg mister min økonomi og mit barn« i Amtsavisen.dk den 13. marts 2019, hvornår forventer ministeren, at forhandlingerne med KL om en blivende aftale i forhold til eventuel overvågning kommer på plads, så lovgivningen snarest kan tilpasses de familier og unge, der mister deres hjælp, når den unge bliver 18 år, og har ministeren overvejet at ændre serviceloven, så gruppen af brugere af efterværn kunne udvides til også at omfatte familier og deres unge med alvorlige fysiske og kognitive handicap, således at de f.eks. kunne tilkendes overvågning hjemme i en længere overgangsperiode?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM.

Folketingets Ombudsmand

K-news:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *