Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) i åbent samråd om ansattes rettigheder til at ytre sig kritisk. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.15 i vær. S-092 på Christiansborg.

NYE LOVFORSLAG

 • L 170: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse samt undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).
 • L 171: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).
 • L 172: Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).
 • L 173: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).
 • L 174: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder).
 • L 175: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold).
 • L 176: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan forestille sig at indføre AML-systemet (Advanced Mobile Location) i ambulanceberedskabet på en sådan måde, at borgeren selv skal foretage en aktiv handling på sin mobiltelefon enten ved at downloade en app eller registrere sig på en eller flere “relevante” websites for at fremskynde brugen af systemet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er af den opfattelse, at den dømmende ret ikke skal have mulighed for i retten at høre (og afhøre) en voksen person – kronvidnet – i en sag, der potentielt kan udløse flere års fængsel til den tiltalte.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Sydjyske voldtægtssager ender ofte uden tiltale.”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den store stigning i antallet af anmeldelser om ærekrænkelser fra 2015-2018.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen ”Nedlæggelse af ekspertråd åbner for lovsjusk” (Kristeligt Dagblad, 4. februar 2019).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren kan oplyse om oprettelsen af den Straffelovskommission, der bebudes på side 50-51 i regeringsgrundlaget af 27. november 2016.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt reglerne om lovpligtige samtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sætter retten til at lade sig repræsentere ud af kraft.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt medarbejdere er sikret tilstrækkeligt rent ansættelsesretligt med en whistleblowerordning.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor stort et beløb hver enkelt kommune modtager som kompensation for afskrevet gæld, jf. at regeringen i oktober 2018 indgik aftale med kommunerne om kompensation for afskrevet gæld.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, med hvilken begrundelse ministeren mener, at der ikke er hjemmel til at sanktionere Partiet Klaus Riskjær Pedersens indsamlingspraksis, når ministeren i svar på spørgsmål 214 (alm del) anfører, at man er ”fuldt opmærksom på sagen og flere gange har meddelt Partiet Klaus Riskjær Pedersen, at partiet ikke følger reglerne.”
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere sagsforløbet, der skitseres i henvendelse af 6/2-19 vedr. kommunalt omsorgssvigt af handicappede.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 21/2-19 om ændring af anbringelsessted for anbragte børn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt det er efter ånd og bogstav, at en kommune lader et revisionsfirma gennemgå sager om tilkendte BPA-ordninger med henblik på at reducere omkostningerne for kommunen.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm. fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • In the case of Beghal v. the United Kingdom, the Court has found a violation of the right to respect for private life. The case concerned the use of anti-terrorism legislation empowering immigration officers to stop, search and question passengers in ports, airports and international railway stations.

Europarådet

·       Artificial Intelligence: Helsinki conference conclusions

EU-domstolen

 

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *