Kampen om NSA og metadata fortsætter i Kongressen

Et mindre drama er i gang i den amerikanske kongres, hvor et flertal i Senatet i går aftes stemte et lovforslag ned, som Repræsentanternes Hus havde sendt op til dem. Historien kan bl.a. findes her. Som beskrevet andetsteds på bloggen, ville lovforslaget begrænse NSA’s muligheder for at indsamle metadata fra de amerikanske teleselskaber (se her). Intentionen var, at al dataen i stedet opsamles og lagres af teleselskaberne selv, og at NSA alene kan få adgang til materialet efter en retskendelse og konkret mistanke. Kongressen er nu under noget af et tidspres. Den relevant bestemmelse i PATRIOT ACT er nemlig belagt med en solnedgangsklausul og den udløber den 1. juni, og uden en ny lovgivning på området kan NSA’s ikke anmode en særlig sikkerhedsdomstol (FISC) om at pålægge teleselskaberne at udlevere den relevante data. Som berørt andetsteds kan Kongressen formentlig ikke bare vælge at forlænge PATRIOT ACT uden at ændre i ordlyden af den relevante bestemmelse. I ACLU v. Clapper konkluderede en appelret som beskrevet tidligere (se her), at den relevante bestemmelse ikke kan hjemle den generelle indsamling af metadata.

Det hører med til historien, at debatten alene vedrører indsamlingen af metadata fra de amerikanske teleselskaber og ingen anden metadata, som NSA (formentlig) også indsamler, herunder fra diverse internetudbydere. Se også Bruce Schneiers analyse her.)

Vi følger op på udviklingen her på siden.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *