Folketingsbeslutning om udsendelse af radar = DK er (fortsat) i krig med Islamisk Stat

Folketinget gav i sidste uge samtykke til udsendelsen af en mobil radar til erstatning for de F-16 fly, der i et års tid har gennemført bombeangreb mod Islamisk Stat i Irak. Beslutningsforslaget kan findes her. Beslutningsforslaget er interesant af to årsager. For det første fordi det åbner for, at den danske indsats mod Islamisk Stat nu udvides til Syrien. Det har som bekendt indtil nu været begrænset til Irak. Jeg vender tilbage med mere om dette og om det folkeretlige grundlag en af de nærmeste dage.

Beslutningsforslaget er for det andet interessant, fordi det til sidst i forslaget fremgår, at:

Karakteren og omfanget af Danmarks samlede aktive militære deltagelse i den internationale koalition til støtte for Irak betyder, at Danmark fortsat, sammen med de øvrige militært aktive koalitionslande, er part i den væbnede konflikt mod ISIL.

Vendingen er interessant, fordi det som beskrevet tidligere her på denne blog er sandsynligt, at regeringen vil gøre det strafbart for personer med tilknytning til Danmark at tilslutte sig en væbnet styrke, der kæmper mod den danske stat i en væbnet konflikt, hvori den danske stat er part. For at det vil være strafbart efter den ventede nye bestemmelse for personer med tilknytning til Danmark at kæmpe for Islamisk Stat forudsætter det altså, at Danmark er ‘part’ i den væbnede konflikt mod dem.

Som berørt i blogposten oven for er det imidlertid efter min opfattelse tvivlsomt, hvorvidt Danmark ville kunne anses for at være ‘part’ i den væbnede konflikt med Islamisk Stat, hvis vores bidrag alene bestod i udsendelsen af et radarbidrag. De, der måtte ønske at nørde mere rundt i spørgsmålet, kan med fordel kigge nærmere på denne artikel, som undertegnede havde med i Ugeskrift for Retsvæsen for et par uger siden.

Men med vendingen oven for opfylder Danmark formentlig betingelserne for – fortsat – at blive anset som ‘part’ i den væbnede konflikt mod Islamisk Stat, hvorved der på et senere tidspunkt vil kunne blive åbnet op for, at deltagelse i den væbnede konflikt på Islamisk Stats side vil kunne være strafbart efter den forventede nye bestemmelse.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

4 thoughts to “Folketingsbeslutning om udsendelse af radar = DK er (fortsat) i krig med Islamisk Stat”

  1. Hej Martin
    Jeg bliver dig svar skyldig. Jeg kender ikke de operationelle forhold nærmere.
    bh

  2. Hvad betyder det når der i B(8) står” radarbilledet IKKE bliver anvendt til hjælpe med at udpege mål på landjorden”? Hvordan er dette ladsiggørlig i forhold til at de netop yder støtte til flyene der har disse opgaver bl.a?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *