FN rapport om krigen i Gaza i 2014 er udkommet

Idag udkom den såkaldte ‘Commission of Inquiry’ rapport om krigen i Gaza i 2014. Rapporten var bestilt af FN’s Human Rights Council, og den gennemgår konflikten både faktuelt og juridisk.

Grundlæggende konkluderer rapporten, at der er grund til at formode, at begge parter i konflikten overtrådte krigens regler på en måde som kunne udgøre krigsforbrydelser. Rapporten formulerer denne konklusion således:

“In relation to this latest round of violence, which resulted in an unprecedented number of casualties, the commission was able to gather substantial information pointing to serious violations of international humanitarian law and international human rights law by Israel and by Palestinian armed groups. In some cases, these violations may amount to war crimes.”

Omkring Israel forklares det i rapporten, at man har gennemgået 15 konkrete angreb foretaget af Israels væbnede styrker, IDF, i løbet af konflikten. På baggrund af interviews og en række offentlige og fortrolige materialer konkluderes det i flere tilfælde, at disse oplysninger udgør “strong indications” af, at IDF foretog ulovlige angreb.  Det forklares dog også, at Israel ikke har udlevet tilstrækkeligt materiale til at der kan foretages egentlige uafhængige analyser af deres ‘targeting’ politik. Omkring de Palæstinensiske grupper forklares det derimod i lidt klarere sprog, at de Palæstinensiske raketangreb må udgøre overtrædelser af krigsretten og måske egentlige krigsforbrydelser. Rapporten formulerer denne konklusion således:

“With regard to Palestinian armed groups, the commission has serious concerns with regard to the inherently indiscriminate nature of most of the projectiles directed towards Israel by these groups and to the targeting of Israeli civilians, which violate international humanitarian law and may amount to a war crime.”

Rapporten konkluderer desuden, at straffrihed er normen for både Israel og Palæstina, og opfordrer således begge parter til at ændre på denne praksis. Omkring Israel forklares det at:

“The commission is concerned that impunity prevails across the board for violations of international humanitarian law and international human rights law allegedly committed by Israeli forces…”

Omkring Palæstina forklares at:

“The Palestinian authorities have consistently failed to ensure that perpetrators of violations of international humanitarian law and international human rights law are brought to justice.”

Selve rapporten kan downloades her.

Marc Schack

Perspektiver på krig og masseforbrydelser Marc beskæftiger sig primært med forskningsområder inden for folkeret, krigsret og international strafferet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *