Belgisk dom øger presset for ændringer af danske logningsregler

I torsdags (11. juni 2015) fastslog den belgiske forfatningsdomstol, at de belgiske logningsregler var ugyldige, under henvisning til de samme principper som blev nævnt i EU-domstolens dom om logningsdirektivets ugyldighed fra april 2014.

De belgiske logningsregler udgjorde således et uproportionelt indgreb i Artikel 7 og 8 i Charteret om Grundlæggende Rettigheder, der beskytter privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Den belgiske dom beskrives i denne artikel. 

Dommen skal ses i sammenhæng med, at domstolene i flere andre EU-lande (Østrig, Slovenien, Polen og Rumænien) har erklæret disse landes logningsregler for ugyldige efter EU-Domstolens dom fra april 2014. Senest afgav den bulgarske forfatningsdomstol 11. marts 2015 en dom, hvor de nationale regler om masseindsamling af teleinformation blev erklæret for forfatningsstridige. The District Court of The Hague vurderede , at de hollandske logningsregler var i strid med art. 7 og 8 i Charteret, da reglerne ikke var strengt nødvendige til bekæmpelsen af grov kriminalitet.

Den belgiske dom øger bekymringen for, at de danske regler også vil være i strid med retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. EU-Kommissionen har da også meldt ud, at man ikke vil lave et nyt datadirektiv, der opstiller det som en betingelse, at televirksomheder skal indsamle og opbevare data til opfyldelse af sikkerheds formål.

Det sker på et tidspunkt, hvor man i Danmark ikke blot fastholder, at de danske logningsregler er forenelige med EU’s Charter, men endda overvejer at indføre nye udvidende sessionslogningsregler, der skal registrere internetbrug. Det efterhånden anseelige antal domme, der erklærer EU landes nationale logningsregler for ugyldige, udgør et væsentligt fortolkningsbidrag til rækkevidden af EU-Domstolens dom. Og står vi på et tidspunkt i en situation, hvor mere end halvdelen af EU landene har fået deres ordninger erklæret ugyldige, vil det øge presset på lande som Danmark og Sverige, der fastholder lovligheden af deres logningsregler.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *