Cyber-sikkerhed og folkeretten

For dem der måtte være interesserede i cyber-sikkerhed og statslige reaktioner herimod, har undertegnede en artikel i den aktuelle udgave af Nordic Journal of International Law. Emnet er ‘Lawful State Responses to Low-Level Cyber-Attacks’ og artiklen kan findes her. Jeg forsøger bl.a. at behandle hackningen af Sony i ultimo 2014.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *