Retssikkerhed i Grønland

Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at se nærmere på de retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske retsvæsen og udarbejde en rapport med anbefalinger til løsning af udfordringerne.

Arbejdsgruppen er nu færdig med sin rapport, som offentliggøres 28. november 2016 på Advokatsamfundet.dk.

I den forbindelse vil arbejdsgruppen gerne invitere til et debatarrangement om retssikkerhed i det grønlandske retsvæsen webbanki.ru, hvor rapporten vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for efterfølgende debat. Under hele arrangementet vil der være en tolk tilstede.

Debatarrangementet finder sted

onsdag 30. november 2016 kl. 14 til 16

i Retten i Grønland, retssal 3, Retsbygningen Jens Kreutzmannip Aqq. 1, Nuuk

Af hensyn til afviklingen af arrangementet bedes du tilmelde dig hos direktionssekretær Ruth Lynøe Lau på mail rll@advokatsamfundet.dk.

 

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *