Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Der er ingen arrangementer, høringer eller møder på det retssikkerhedsmæssige område i denne uge

 

NYE LOVFORSLAG

 • Den 13. oktober 2016 fremsatte erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) “Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme1)” (Hvidvaskloven). Lovforslaget som fremsat kan findes her. Ministerens notat om høringssvar kan findes her.
 • Den 5. oktober 2016 fremsatte Justitsministeren (Søren Pind) ”Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed.” (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray).Lovforslaget som fremsat kan findes her.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på, om justitsministeren vil kommentere artiklen »Islam-kritikere patruljerer nu ved grænsen: »Ser vi nogen, holder vi dem fast, indtil politiet kommer«« fra Berlingske.dk den 27. september 2016, herunder redegøre for sin holdning til Foreningen Stop Islamiseringen af Danmarks udtalelse om, at man er klar til at »holde udlændinge fast« og »foretage civile arrestationer, indtil politiet kommer«, til at politiet udtrykker bekymring for, hvordan foreningernes patruljering.
 • Endeligt svar på, om ministeren kan oplyse, om humanitære organisationer, som eksempelvis Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke og lign., er undtaget fra det generelle indrejseforbud, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om, hvordan humanitære organisationer, som eksempelvis Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke og lign., fortsat kan få adgang til konfliktramte områder, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, at ”Ministeren bedes redegøre for, hvorledes FN’s bæredygtighedsmål 5 om ligestilling sikres i regeringens 2025 plan” til Minister for børn, undervisning og ligestilling.

 

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Regeringen har fremlagt to nationale handlingsplaner. Den første er ”Forebyggelse og Bekæmpelse af Ekstremisme og Radikalisering” Læs handlingsplanen her. Den anden er ”Forebyggelse af Æresrelaterede Konflikter og Negativ Social Kontrol” Læs handlingsplanen her.
 • Folketingets Ombudsmand skriver, at ”Personer med handicap er flere steder afskåret fra at bruge tog”. Læs udtalelsen her.
 • Folketingets Ombudsmand har fremsendt en række dokumenter til retsudvalget.
 • Ombudsmanden har afsluttet egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed. Læs den her.
 • Ytringsfrihed i Forsvaret. Læs den her.
 • Ytringsfrihed på Campus Bornholm – Afskedigelse på grund af illoyalitet – offentligt ansattes ytringsfrihed. Læs den her.
 • Justitsministeriet skriver, at Færøerne og Grønland tiltræder FN-protokol om overgreb mod børn.
 • Forsvarsministeriet skriver, at Afghanistan-tolkeaftalen forlænges. Regeringen og partierne bag ”Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan” har indgået aftale om at forlænge den nuværende aftale frem til udgangen af 2017.
 • Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg skriver, at regeringen vil fastholde stramme familiesammenføringsregler. Regeringen vil afskaffe 26-årsreglen. Bliver lovforslaget vedtaget, kommer tilknytningskravet dermed til at gælde for alle. Lovændringen er sendt i høring frem til 10. november.
 • Ministeriet skriver også, at Udlændingestyrelsens udvisningsredegørelse for 2015, nu offentliggøres. Ekstraordinært mange blev udvist i 2015.
 • Udenrigsministeriet skriver, at regeringen hilser udnævnelsen af António Guterres som FN’s næste generalsekretær velkommen.
 • Retsudvalget har fået omsendt oplæg som fremlagt ved høring om radikalisering i fængsler, den 5. oktober 2016. Se oplæggene her.
 • Ligetillingsudvalget har fået omsendt Præsentation fra Porno & Samfund og Kvinderådets foretræde den 12/10-2016 om hævnporno, hadytringer og sexisme
 • Højesteret har ved dom d. 13. oktober stadfæstet landsrettens dom om, at der i retsplejelovens § 804, stk. 1, er hjemmel til inden for et tidsrum på 4 uger at pålægge en bank at oplyse om fremtidige kontobevægelser, såkaldt fremadrettet edition.
 • PET har i dag overdraget sagen vedrørende bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” til Københavns Politi. Læs mere her.
 • Jura § Info skriver, at Danmarks Domstole blandt de hurtigste
 • Bech-Bruun skriver om ny EU-dom om forskelsbehandling i forbindelse med ansøgninger
 • Amnesty skriver, om det australske asylsystem.
 • Advokatrådet skriver, at Russisk advokat modtager IBA Human Rights Award,

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Article 19 har skrevet en række analyser om retsudviklingen i Etiopien, Uganda og Pakistan om internetforbrydelser og privatliv.
 • Human Rights Watch skriver, at ”Philippines Launches Inquiry Into Journalist Killings”
 • Index on Censorship skriver, at ”Leading Nepal editor speaks out about independent media facing censorship in South Asia”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *