Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Onsdag 27. maj:

Der afholdes Åbent samråd om præsters forkyndelsesfrihed.

Der afholdes desuden Åbent samråd om OSCE’s anbefalinger om bevogtning af de jødiske institutioner i Danmark, og

Åbent samråd med justitsministeren om regeringens håndtering af terrorangrebet den 14.-15. februar 2015

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Tirsdag den 26. maj behandler Højesteret en sag mellem Fagforeningen Danmark og DS Smith Packaging Denmark A/S. Sagen vedrører spørgsmålet om forskelsbehandling som følge af medlemskab af forskellige overenskomstforbund ved udbetaling af sygeløn er i strid med foreningsfriheden og den europæiske menneskerettighedskonvention.
 • Der faldt dom i en højesterets sag vedrørende spørgsmålet om ekspropriation til brug for opførelse af støjvold var lovlig. Nyborg Kommune lod opføre en støjvold for at begrænse støj fra motorvej E20 i et boligområde. Sagen angik lovligheden af henholdsvis en beslutning om ekspropriation til brug for opførelse af støjvolden og en miljøgodkendelse af støjvolden. Højesteret fastslog, at betingelserne for at ekspropriere det omtvistede areal var opfyldt, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte beslutningen om ekspropriation. Desuden fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at anse miljøgodkendelsen for ulovlig. Landsretten var nået til samme resultat
 • Den 18. eller 19. maj blev injuriesagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen behandlet i Højesteret. Sagen vedrørte spørgsmålet om en række udsagn fra en historiker var ærefornærmende sigtelser i straffelovens forstand, herunder om fremsættelsen af dem var berettiget.
 • Den 20. maj blev der afgivet en ny beretning om politiets henlæggelse af straffesager. Der blev desuden afgivet beretning af Statsrevisorerne (nr. 13/2014) om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. En ny beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter blev derudover afgivet af Folketingets Finansudvalg.

NYE LOVFORSLAG

 • L 197 Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.(Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v). Der er blevet fremsat udkast til betænkning om lovforslaget.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om justitsministeren er enig i konklusionen i forskningsartiklen “Fra Wamberg til PET-tilsyn”.
 • Endeligt svar på spørgsmål  om retskendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden i forhold til personer, som er mistænkt for at ville rejse til Irak eller Syrien for at deltage i væbnet kamp, er hemmelige i den forstand, at kendelserne ikke vil kunne udleveres til Folketingets Retsudvalg i anonymiseret form i hverken offentlig eller fortrolig form. Spørgsmålet var til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål  om en status på det udvalg, som skulle kortlægge alle de kontroller på samtlige ministerområder. Spørgsmålet var til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at sager vedrørende kønsbaseret prisdifferentiering som eksempelvis “Galopbane-sagen”, der blev afgjort af Ligebehandlingsnævnet den 11. maj 2015, fortsat vil kunne indbringes for Ligebehandlingsnævnet, hvis lovforslaget bliver vedtaget?”
 • Endeligt svar på spørgsmål om , hvorvidt andre EU-lande, herunder Tyskland, fortolker forbuddet mod kønsbaseret diskrimination ligeså vidtgående som Ligebehandlingsnævnet i sager om eksempelvis prisforskelle på barer og natklubber?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt Ligebehandlingsnævnets fortolkning af forbuddet mod kønsbaseret diskrimination stemmer overens med retspraksis fra EU-Domstolen.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har offentliggjort en artikel om 600 afviste asylansøgere er blevet udsendt i 2014.
 • Amnesty.dk har udgivet artikel om at fanger i Ukraine risikerer tortur og mord.
 • Institut for Menneskerettigheder (IMR) har skrevet en artikel om FN, der mener, Danmarks indsats mod diskrimination bør styrkes og en artikel om behovet for et overblik over overvågningen
 • Advokaten: I en artikel i advokaten illustreres, at tolkningen i det danske retssystem ofte er både dårlig og helt uden kvalitetskontrol.
 • Human rights watch viser, at amerikanske whistleblowers risikerer at blive straffet.
 • Europarådet: De europæiske ministre har fastlagt nogle fælles rammer for at bekæmpe ”foreign terrorist fighters”.
 • Index of censorship fremhæver i en artikel, at en ny UK Supreme Court dom udgør et skridt fremad for ytringsfriheden. Et lækket brev viser i øvrigt, at British Home secretary Therese May undersøger medie programfladen før visse udsendelser bliver sendt ud i medierne. Artiklen er tilgængelig her.
 • Europaparlamentet støtter strengere regler imod terrorfinansiering. Parlamentet har desuden fremhævet, at EU-medlemsstaterne skal forberede sig på fremtidens sikkerhedsudfordringer.
 • Europa-Kommissionen har præsenteret sin plan for, hvordan bedre regulering og mere gennemsigtighed kan opnås i EU-lovgivningen.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *