Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag 19. maj:

Der afholdes Åbent samråd om stramning af reglerne for indrejse og opholdstilladelser til imamer i Danmark. Europarådets committee of ministers afholder desuden deres årlige møde.

Onsdag 20. maj:

Der afholdes Åbent samråd med justitsministeren om regeringens håndtering af terrorangrebet den 14.-15. februar 2015

 Fredag 22. maj:

Der afholdes Åbent samråd om dømte udviklingshæmmede og adgang til børneporno

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Den 18. eller 19. maj behandles injuriesagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen i Højesteret. Sagen vedrører spørgsmålet om en række udsagn fra en historiker var ærefornærmende sigtelser i straffelovens forstand, herunder om fremsættelsen af dem var berettiget.

NYE LOVFORSLAG

 • L 157 – 2014-15 (betænkning): . Den 7. maj 2015 afgav Erhvervs, vækst og eksportudvalget betænkning over forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven om Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.).
 • L 206 – 2014-15 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af blasfemibestemmelsen). Den 13. maj 2015 fremsatte DF et lovforslag om at ophæve blasfemi bestemmelsen i straffelovens § 140. I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det: Lovforslaget går ud på at ophæve straffelovens § 140, den såkaldte blasfemiparagraf. Efter denne regel kan visse meningstilkendegivelser om troslærdom eller gudsdyrkelse straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det, der aktualiserer en genfremsættelse af lovforslaget, er, at FN’s rapportør for religionsfrihed opfordrer alle lande til at fjerne deres blasfemilovgivning. Desuden har Norge, som Danmark normalt sammenligner sig med på det retspolitiske område, fjernet blasfemiloven.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelse om ret til familieliv i forhold til adopterede børns ret til at have kontakt med sin biologiske familie, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
 • Endeligt svar på spørgsmål om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider, især i forsørgelsesspørgsmål, er tilfredsstillende og forsvarlig, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
 • Endeligt svar på spørgsmål om hvilke initiativer der er – siden omstruktureringen i Ankestyrelsen – iværksat for at sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen højnes samtidig med, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbringes, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
 • Endeligt svar på spørgsmål om Ankestyrelsens tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden er tilstrækkelige i forhold til at sikre en acceptabel sagsbehandlingstid og en tilstrækkelig kvalitet i afgørelserne fremadrettet, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministerens holdning til forslaget fra Institut for Menneskerettigheder om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser i Danmark, ligestilling, integration og sociale forhold
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse, om regeringen fremadrettet vil sikre, at der løbende laves kortlægninger af hadforbrydelser i Danmark, som den kortlægning, ministeren nævnte på samrådet, ligestilling, integration og sociale forhold. Der henvises kun til det ovenfor givne svar.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har offentliggjort et foreløbigt svar og en række bilag angående oplysninger om bevogtning ved jødiske institutioner
 • Institut for Menneskerettigheder (IMR) har som en følge af en FN undersøgelse offentliggjort en artikel, hvor det beskrives, at Danmark ifølge FN’s Menneskerettighedskomité ikke har overholdt menneskerettighederne i en sag om dansk statsborgerskab.
 • Index of censorship mener, at den nye britiske counter-extremism bill udgør en væsentlig fare for ytringsfriheden. Læs artiklen her.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *