Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om hvorvidt den efterretningsplatform staten køber fra Palantir, vil medføre, udvide eller være med til at muliggøre en masseovervågning, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan redegøre for, hvor langt regeringen er med forslaget om personregistrering af taletidskort, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel til at kunne blokere hjemmesider der streamer eller sælger piratkopier af film, musik m.m., til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om kommentar til artiklen ”Dansk politi kom for sent til at beskytte islamkritiker” bragt på radio24syv.dk den 29/9-2016, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om, hvornår dansk politi modtog informationer om at islamkritiker Abdel-Hamads skulle besøge Danmark, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om den nye parlamentariske tilsynsmyndighed med det samme ville være blevet orienteret om datalækket, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om, sende Europols svar på, hvordan kontrolinstanserne har reageret på oplysningerne om datalækket, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om, hvordan Europols IT-systemer er opbygget, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om talepapir fra samrådet den 31. januar 2017 om politiets ageren over for borgere, til justitsministeren
 • Endeligt svar på om, hvor mange af de somaliere, hvis sager nu er under inddragelsessagsbehandling, fik deres første opholdstilladelse i Danmark forud for den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 28. juni 2011 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren
 • Endeligt svar på om der siden d. 1/1-16 har været frihedsberøvet transkønnede personer i Institution Vridsløselille m.v., til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om ministeren mener, det økonomisk forsvarligt at opretholde Vridsløselille som institution for frihedsberøvede asylansøgere m.v., til justitsministeren.
 • Endeligt svar på om, hvordan de satspuljemidler, der er afsat til plejefamilieområdet, er udmøntet, jf. Satspuljeaftale fra 2015-2018, Styrkelse af plejefamilieområdet, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på om, ministeren mener, at man kan forebygge sammenbrud i anbringelser med ekstern supervision, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på om i forhold til gruppesupervision af plejefamilier, at oplyse under hvilke retningslinjer de foregår, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på om hvordan ministeren vil sikre hhv., at børn ikke bliver fanget i midten, og at deres tarv vægtes højest, når der skal forhandles vederlag i en plejefamilie, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på om at redegøre for, om det er i overensstemmelse med gældende regler, hvis en person, som ønsker at være bisidder for et barn anbragt uden for hjemmet, afvises som bisidder af kommunen, fordi personen alene via facebook har kendskab til og kontakt med barnets tidligere plejemor, fra børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på om at indhente oplysninger, der kan belyse, hvad de samlede omkostninger har været, da man i Norge og Sverige indførte forbud mod diskrimination af handicappede (uden for arbejdsmarkedet), til børne- og socialministeren.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *