Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med justitsministeren om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold. (kan ikke tilgås med link)
  • Udvalg: Europaudvalget
  • Dato: 02-03-2021
  • Starttidspunkt: 15.00

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet:

 • L 86 – som vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud).
 • L 136 – som vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Udskydelse af solnedgangsklausul).
 • L 172 – som fremsat: Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven. (Indførelse af granskningskommissioner, Folketingets samtykke til nedlæggelse af undersøgelseskommissioner m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om fratagelse af bandemedlemmers ret til offentlig forsørgelse.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt myndighederne kan overholde reglerne om informeret samtykke til en COVID-hurtigtest.

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er foreneligt med serviceloven, herunder de socialretlige proportionalitetsprincipper og handicapkonventionen, at kommuner i forbindelse med revisitering af en BPA-sag pålægger borgere at redegøre for deres hverdag fra kl. 00 til kl. 24 i en 14-dags periode inddelt i 30 minutters intervaller eller derover.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at kommuner lever op til de anbefalinger, der kommer fra Børnehuset.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan borgerens retssikkerhed bliver tilgodeset, når Ankestyrelsen har underkendt kommunens afgørelser indenfor servicelovens § 52, § 41 og § 100, og kommunen først søger bistand hos lægekonsulent efter 10 år på trods af at Ankestyrelsen gør kommunen opmærksom på kravet om saglighed i sagsbehandlingen.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at en kommune ikke iværksætter en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger i tilfælde, hvor egen læge har lavet indberetning til kommunen med efterlysning heraf for adskillige år siden.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at anbringelse af et barn ikke afgøres ud fra forældrenes jobsituation.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad kommunerne gør for at lave opsøgende arbejde blandt de udsatte børn, fra børne- og undervisningsministeren
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre kontakten til tvangsfjernede børns biologiske ophav/bedsteforældre i de tilfælde, hvor det giver mening, at barnet har kontakt med sin biologiske familie
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en faglig begrundelse for, at regeringen i sit udspil har valgt at sætte en grænse på 10 år i forhold til at inddrage barnet ved tvangsfjernelser – og ikke f.eks. 8 år.
 • SOU alm. del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for det sagsforløb, der har ligget til grund for, at Digitaliseringsstyrelsen har ignoreret 30 advarsler fra 14 forskellige steder.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende brugen af tavshedsklausuler i sager om seksuelle krænkelser (reelt indholdsløst).

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor udenrigsministeren ikke har kommunikeret regeringens linje om praksisskifte i forhold til adskillelse af børn fra deres forældre mere kontinuerligt og mere klart til Folketinget og støttepartierne?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

Danske advokater

Vive

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *