Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

  • Skatteministeriet: L 97 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).
  • Finansudvalget: L 99 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

  • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 273: Spm. om er der en udfordring i samspillet mellem serviceloven og anden lovgivning, i forhold til om kommuner ser sig forpligtet til at sætte fokus økonomi frem for faglighed i deres sagsbehandling, til social- og indenrigsministeren
  • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 274: Spm. om, hvor ser ministeren, at man kan sikre større fokus på faglighed frem for økonomi i kommunernes sagsbehandling i denne type sager, til social- og indenrigsministeren
  • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 281: Spm. om ministeren mener, at det kan mindske borgernes tillid til Ankestyrelsen, at den har en dobbeltrolle med at være både rådgiver for kommunerne og borgernes klageinstans, til social- og indenrigsministeren
  • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 282: Spm. om, hvor mange sager Ankestyrelsen havde i henholdsvis 2018 og 2019, som overskred ambitionen om en sagsbehandlingstid på 13 uger, til social- og indenrigsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatrådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *