Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil oplyse antallet af domme og sigtelser for brud på straffeloven i årene 2013, 2014 og 2015, der knytter sig til afviste asylansøgere boende på Udrejsecenter?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil oplyse, i hvile andre lande der ydes retshjælp til personer, der klager til internationale klageorganer?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for omstændighederne i de sager, som Danmark i 2015 har tabt ved FN-komiteer – herunder for, hvorvidt disse sager var indbragt for komiteerne, fordi den person, der indbragte sagen, var utilfreds med danske myndigheders, domstoles eller domstolslignende organer bevisvurdering i de konkrete sager?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for, hvor mange sager Danmark siden 2010 har tabt ved FN-komiteer, og hvor asylansøgere har fået medhold i, at de danske myndigheder har forsømt at foretage en torturvurdering, og vil ministeren oversende et kort sagsresumé for hver enkelt sag?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil år for år for perioden 2010-15 redegøre for de samlede danske udgifter til retshjælp i sager ført ved henholdsvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN-komiteer?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan redegøre for, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet og herunder kontrol med, at nystartede virksomheder ikke anvendes som såkaldte ”postkasseselskaber”, der fungerer som led i organiseret svindel md moms og skat.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil kommentere artiklen ”Tysk efterretningstjeneste: IS-terrorister kommer til Europa skjult blandt flygtninge” (www.bt.dk, 27. november 2015), hvori det fremgår at efterretningschef Hans-Georg Maassen mener, at IS-terrorister skjuler sig i migrationsstrømmen i Europa, herunder redegøre for om informationen i artiklen får ministeren til at revurdere sine synspunkter mhp. At genindføre grænsekontrollen, og hvis ikke vil ministeren så tage initiativ til at søsætte nye initiativer til at imødegå den potentielle sikkerhedsrisiko for danskere og danske interesser?
  • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 28. januar 2016 om NSA’s og andre udenlandske efterretningstjenesters overvågning i Danmark, jf. REU alm. Del – samrådsspørgsmål N-T.

 

  • ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *