Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) kun omfatter personer, der har begået grov forsætlig personfarlig kriminalitet, og som har modtaget en fængselsstraf.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at barnets tarv med lovforslagets vedtagelse (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) stadig vil være i centrum, og at der fortsat vil være mulighed for at opnå forældremyndighed og samvær, uagtet at man er tidligere dømt for kriminalitet, der falder under bestemmelserne i lovforslaget
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at personer, der er dømt for mildere kriminalitet, uagtsom kriminalitet, kriminalitet, der er begået for ganske lang tid siden, eller kriminalitet, der er fuldstændig uden sammenhæng med barnet og barnets tarv, fortsat vil kunne få forældremyndighed over og samvær med deres barn/børn.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at man ikke spiller sig af banen som forælder ved at begå personfarlig kriminalitet, og at der er undtagelser indskrevet i lovforslaget (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at kriteriet for at høre under lovforslagets formål (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) ikke er tilhørsforhold til et kriminelt miljø, mistanke, sigtelse eller domme for andet end grov personfarlig kriminalitet, og at det derfor ikke er udgangspunktet, at et ”hardcore bandemedlem” ikke kan være en god far, som ministeren har udtalt i pressen.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at sikre, at ansatte i private virksomheder – med ansvar for socialt sårbare borgere – får mulighed for at ytre sig om eventuelle kritisable forhold, så disse kan komme den ansvarlige offentlige myndighedsledelse, og i yderste konsekvens til offentlighedens kendskab.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i behandlingen af ”lov om politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning” vil diskutere Ishøjs borgmesters og boligselskabet AAB’s ønske om at overvåge områder uden at have fået tilladelse fra politiet.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Ishøjs borgmester og boligselskabet AAB vil opsætte kameraer uden først at have fået tilladelse fra politiet.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *