Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 52

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer:

Lov- og beslutningsforslag:

Beskæftigelsesministeriet:

 • L 104 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af barselsloven. (Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.).
 • L 18 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love. (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer).

Finansministeriet:

 • L 1 – (som vedtaget): Forslag til finanslov for finansåret 2022.

Social- og ældreministeriet:

 • L 63 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven. (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren for at sikre bedre sammenhængende behandling og omsorg for borgerne).
 • L 64 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service. (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål:

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringens planlagte lovforslag i februar 2022 om sociale medier er en direkte og enslydende implementering af EU-forordningen Digital Services Act.

Forsvarsministeriet:

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forholdene for varetægtsfængslede om bord på fregatten Esbern Snare på alle punkter lever op til de menneskeretslige minimumsstandarder, der gælder for indkvarteringsforhold for varetægtsfængslede i et dansk arresthus
 • FOU alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen kan bekræfte, at fanger ikke må udleveres til lande, hvor der kan være risiko for, at de kan blive udsat for tortur eller dødsstraf.

Justitsministeriet:

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Demonstrationer, der har til formål at fremme islam og om politiets indsats mod formidlingen af voldsforherligende islamisk materiale.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udfordring i snitfladerne mellem Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og Lov om social service, ift. at kommunerne afskæres fra at agere ift. familien, i de tilfælde hvor politiet har visiteret en sag til Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil forsøge at få Dansk Islamisk Trossamfund dømt for at virke ved vold, da de mener, at frafaldne muslimer skal dræbes.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil medvirke til, at vi får opdateret den tidligere undersøgelse om falske voldtægtsanklager, således at vi får nye, opdaterede tal.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i forlængelse af besvarelse af REU alm. del – spørgsmål 298 vil opklare, om svaret skal tolkes således, at justitsministeren ikke vil oplyse, om Justitsministeriet overholde loven (reelt indholdsløst).

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke midlertidige løsninger der findes i de store og middelstore byer for udsatte borgere, efter flere banker har lukket for deres generelle adgang til at hæve kontanter i fysiske filialer.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at der er en løsning for udsatte borgere, herunder ældre, hjemløse og flere grupper af mennesker med handicap, som ikke kan få adgang til deres egne penge, efter at flere banker har lukket de fysiske filialer og dermed adgangen til at hæve kontanter uden et hævekort.

Besvarelse af § 20-spørgsmål:

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han mener, at danskere skal finde sig i, at der bliver henvist nedladende til deres etnicitet, når de bliver udsat for trusler af udlændinge, eller om ministeren vil sørge for, at trusler, der fremsættes sammen med nedladende bemærkninger indgår som en skærpende omstændighed.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • REU, Alm.del – Bilag 107: Orientering om ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning 2/2021.
 • REU, Alm.del – Bilag 108: Orientering om politiske erklæringer om at leje 300 fængselspladser i Kosovo mv.
 • REU, Alm.del – Bilag 111: Rapporterne Screening og henvisning – delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet samt Ungefaglige undersøgelser og indstillinger mv.
 • Udlændinge- og integrationsministerens talepapir fra det åbne samråd den 16. december 2021 om organisationen ’Team Dawah’.
 • SOU, Alm.del – Bilag 89: Undersøgelse af kommunernes brug af observationer.

Ministerierne

Justitsministeriet:

Erhvervsministeriet:

Anklagemyndighedens vidensbase

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Advokatsamfundet:

INTERNATIONALE NYHEDER

EU-kommissionen:

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm. 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *