Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

Tirsdag den 15. december

Folketinget behandler en række lovforslag:

Torsdag den 17. december

Folketinget behandler en række lovforslag:

 

NYE LOVFORSLAG

 • Der er fremsat forslag til lov om ændring af retsplejeloven om udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme
 • Der er fremsat forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. om sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål i forbindelse med Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund, også kaldet Retssikkerhedspakke 1.
  • Der er endeligt svar på om Skatteministeriet påtænker at iværksætte konkrete kampagner rettet mod sort arbejde og i bekræftende fald hvilke.
  • Der er endeligt svar på om andre offentlige myndigheder har mulighed for at udøve myndighedskontrol på deres respektive område ved hjælp af en særlig ”fast track-ordning”
  • Der er endeligt svar på, hvilke alternative muligheder skatteministeren ser for SKATs udøvelse af kontrol.
 • Udlændinge-, Integrations- og boligministeren har svaret på spørgsmål i forbindelse med Forslag til lov om ændring af udlændingeloven om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser som nu er endeligt vedtaget.
  • Der er endeligt svar på om Udlændinge-, integrations- og boligministeren finder det rimeligt, at færgeselskaberne kan pålægges strafansvar, hvis en passager snyder sig til indrejse i Danmark.
  • Der er endeligt svar på om det er rimeligt at pålægge private firmaer, at deres ansatte midlertidigt skal foretage denne ID-kontrol
  • Der er endeligt svar på om regeringen er enig i, at det er problematisk, at erhvervslivet pålægges en myndighedsopgave under strafansvar.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven om Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.
  • Der er endeligt svar på spørgsmål om hvorvidt indhentning af PNR-oplysninger om konkrete personer, kan ske efter retsplejelovens regler om edition
  • Der er endeligt svar på om hvor mange oplysninger om borgere, PET har indhentet hos SKAT
  • Der er endeligt svar på hvor mange yderligere anmodning om indirekte indsigt, justitsministeren forventer.
  • Der er endeligt svar på spørgsmål om hvorvidt der findes andre typer af oplysninger, der indsamles af PET, som potentielt omhandler alle borgere
  • Der er endeligt svar på spørgsmål om flyselskaberne eller SKAT vil foretage en manuel filtrering af det såkaldte tekstefelt – pkt. 12 på PNR-listen – som kan indeholde både følsomme og ikke-følsomme personoplysninger
  • Der er endeligt svar på hvem er hos PET har ansvaret for, at der er hjemmel til at indhente oplysninger

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke overvejelser justitsministeren har gjort sig i vedrørende indførelse af en whistleblowerordning i justitsministeriets myndigheder, i lyset af Tibet-sagen
 • Endeligt svar fra justitsministeren på spørgsmål om oversendelse af talepapiret fra tidligere afholdt samråd om nedlæggelse af udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Folketingets ombudsmand retter kritik af Politidirektøren på Fyns udtalelser i Fyns Amts Avis den 26. oktober. Udtalelserne var egnet til at begrænse offentlig ansattes ytringsfrihed, vurderer Folketingets Ombudsmand. Endvidere udtaler han kritik af de såkaldte flygtningeannoncer, som udlændingemyndighederne i september indrykkede i libanesiske aviser.
 • Statsrevisorerne har udgivet en beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder
 • Finansministeriet har udgivet Økonomisk Redegørelse 2015.
 • Institut for Menneskerettigheder har udgivet en artikel om Anders Kærgaard, der netop har vundet Rådet for Menneskerettigheders hæderspris. Endvidere gennemgår instituttet FN’s Torturkomités anbefalinger til Danmark.
 • Amnesty sætter fokus på Dansk Boldspil-Unions nye arbejde indenfor menneskerettigheder.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • I en sagen Zakharov v. Russia har Menneskerettighedsdomstolen netop fastslået, at der er sket en krænkelse af retten til respekt for privatliv og korrespondance i forbindelse med anvendelse af et system til hemmelig aflytning af mobiltelefonkommunikation.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *