Relevant retssikkerhed – nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

 • Der er afgivet betænkning til forslag om lov til ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) om ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger og i den forbindelse svaret på spørgsmål om, under hvilke omstændigheder der efter lovens vedtagelse vil kunne opstå situationer, hvor oplysninger, der burde være slettet på grund af den absolutte slette frist på 15 år, alligevel ikke bliver slettet.
 • Der er afgivet betænkning til forslag om lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love, om øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.
 • Der er afgivet betænkning om forslag til lov om ændring af udlændingeloven vedrørende indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse.
 • Der er afgivet betænkning om forslag til lov om ændring af udlændingeloven vedrørende ændring af udvisningsreglerne m.v.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med hhv. offentlighedsloven og forvaltningslovens regler om ytringsfrihed og tavshedspligt, hvis en kommune udarbejder interne regler omhandlende ansattes og frivilliges ret til at udtale sig (om forholdene på arbejdspladsen)
 • Justitsministeren har svaret endeligt på spørgsmål om, hvilke offentlige myndigheder, der henholdsvis enten har oprettet eller har ansøgt Datatilsynet om tilladelse til at oprette en whistleblowerordning
 • Justitsministeren har svaret endeligt på spørgsmål om, ministerens kommentar til artiklen ”Edward Snowden advarer imod dansk overvågningslov”
 • Justitsministeren har svaret endeligt på spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at Rådet for Den Europæiske Unions rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen ikke forhindrer medlemslandene i at vedtage lovgivning, der eksempelvis retter sig imod imamers hadske udtalelser m.v.
 • Justitsministeren har svaret endeligt på spørgsmål om Danmark skal have lovgivning, der beskytter handlendes ytringsfrihed og retten til give at give kritiske anmeldelser af virksomheder
 • Justitsministeren har svaret endeligt på spørgsmål om redegørelse for aftalen mellem forligspartierne V, SF, RV og KF om justering af offentlighedsloven fastholdes.
 • Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har svaret endeligt på spørgsmål om redegørelse for gymnasielæreres ytringsfrihed på henholdsvis almene gymnasier, erhvervsgymnasier og private gymnasier.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet varsler nyt udspil vedrørende initiativer for at forberede retsstillingen for seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre. Udspillet forventes at udmønte sig i lovforslag i marts 2017.
 • Skatteministeriet annoncerer at der er politiske flertal for uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • FN’s højkommissariat for menneskerettigheder udtaler: ”Children and families should never be in immigration detention”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *