Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Torsdag den 10/12 er det FN’s Menneskerettighedsdag.
  • Torsdag den 10/12 er der åbent samråd med justitsminister Søren Pind vedrørende lovforslag om PET’s adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsagen.

 

 

NYE LOVFORSLAG

  • Skatteministeren Karsten Lauritsen har svaret på spørgsmål i forbindelse lovforslaget om ændringer af momsloven og andre forskellige love, hvorvidt dette på nogen måde udvider adgangen til eller udveksling af personoplysninger fra Køretøjsregisteret.
  • Retsudvalget har afgivet betænkning ift. forslag om ændring af straffeloven, som har til formål at imødegå tilslutning til fjendtlig væbnet styrke
  • Retsudvalget har også afgivet en betænkning ift. forslag om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter som vedrører digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager og oprettelse af en domsdatabase m.v.
  • Regeringen fremsætter snarest muligt et lovforslag om asylstramninger

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Der foreligger supplerende svar på spørgsmål fra justitsminister om kriterierne for udstedelse af en ransagningskendelse i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler og på spørgsmål om at redegøre for kriterierne for tilladelse til aflytning i samtlige øvrige 27 EU-lande sammenlignet med de danske regler, til justitsministeren
  • Der foreligger endeligt svar fra justitsminister om ministerens overvejelser vedrørende indførelsen af en whistleblowerordning i justitsministeriets myndigheder i lyset af Tibet-sagen

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

  • Advokatrådet retter i et høringsvar kritik af Udlændinge- integrations- og Boligministeriet for at undvige den normale høringsfrist til lovforslag om transportøransvar, som skal give fly- tog- og buspersonale ansvar for at sikre, at alle, der rejser ind i Danmark fra et andet Schengen-land, har ID og de rette dokumenter.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *