Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag den 14. december klokken 16-17: Folketingets Retsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om danske domstoles henvisninger til den Europæiske Menneskerettighedskonvention i udvisningssager. Samrådet er åbent for alle.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsbehandlingstiden ved gruppesøgsmål sammenholdt med sagsbehandlingstiden for individuelle civile søgsmål.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmodninger om aflæggelse af gruppesøgsmål ved domstolene.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er korrekt forstået, at et samtykke til anvendelse af persondata ikke skal fornys i henhold til L68.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om 400 afgørelser vedrørende danske domstoles fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i udvisningssager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er i besiddelse af materiale i øvrigt, der kommenterer Instituttet for Menneskerettigheders konklusion om, at danske domstole overfortolker menneskerettighederne, herunder eksempelvis materiale modtaget fra domstolene vedrørende rigtigheden af Instituttets konklusioner på de enkelte domme.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at kun én dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende udvisning af en lovovertræder er gået Danmark imod.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan kommentere analyseinstituttet YouGov’s undersøgelse, der refereres på side 129 ff i Jacques Hartmanns bog ”Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til brevet om ”Appel om nedsættelse af et lovforberedende udvalg vedrørende retshjælpsordningen” af 10/11-17.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af adoptioner uden samtykke.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål omantallet og typen af forskellige anbringelsessteder i de tilfælde, der har været siden oktober 2015.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de sager, der har været med adoption uden samtykke, lever op til hovedformålet i lovgivningen.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om intentionerne bag lovændringen om at sikre én stabil anbringelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeriet følger op på, om kommunernes arbejde med indsatser for udsatte bliver tilrettelagt og gennemført på en måde, så det er muligt at benytte resultaterne til at evaluere, om indsatserne kan have effekt i andre kommuner og på landsplan.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om opdatering af Vidensportalen er en grundlæggende forudsætning for at udbrede virkefulde indsatser til andre områder og kommuner.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang et lovforslag (ændring af ligningsloven) ændrer ved den principielle konstatering, jf. Højesterets dom i sagen om retten til skattefradrag (Sag 137/2016, 30. juni 2017).
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke generelle ændringer et lovforslag (ændring af ligningsloven) medfører i forhold til den konstatering fra Højesterets dom i sagen om retten til skattefradrag.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke generelle ændringer et lovforslag (ændring af ligningsloven) medfører i forhold til den konstatering fra Højesterets dom i sagen om retten til skattefradrag.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det har været overvejet, hvilke andre former for udgifter en virksomhed fremover kan kræve skattefradrag for, hvis denne lov bliver vedtaget.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forligsbindinger der ligger på beskæftigelseslovgivningen.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om eventuelle planer for evaluering af reformen af sygedagpenge, der trådte i kraft 1. juli 2014.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om muligheder for at klage over manglende offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om sanktionsmuligheder over for kommuner som enten ikke offentliggør, eller ikke overholder sagsbehandlingsfrister.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil give udvalget en oversigt over tilfælde siden 2007, hvor der er anvendt sanktioner over for kommunerne i sager, der omhandler overgreb mod eller omsorgssvigt af børn.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår kommunalstyrelseslovens § 61 har været i anvendelse i relation til børnesager.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *