Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 48

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag d. 24.22.2015

 • Åbent samråd om potentielle terroristers adgang til Danmark

Onsdag d. 25.11.2015

 • Høring ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen Ibrahim and others v. UK, om den forsinkede adgang til advokatbistand i forbindelse med politiets afhøringer i kølvandet på terrorangrebet i London i juli 2005.

Fredag d. 27.22.2015

 • Åbent samråd med justitsministeren om den europæiske arrestordre

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren ikke kan se en eneste retssikkerhedsmæssig betænkelighed ved forslaget til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
 • I forbindelse med ændringen af lov om Politiets Efterretningstjeneste, er det kommet endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan garantere, at der ikke kan opstå situationer, hvor FE kan udføre overvågning af en dansker i udlandet uden en dommerkendelse. Spørgsmålet er stillet til forsvarsministeren
 • I den forbindelse er der også kommet endeligt svar på spørgsmål om, hvad der efter nærværende lovforslag definerer et ”indgreb i meddelelseshemmeligheden”.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til, at en afskaffelse af retsforbeholdet, der er til folkeafstemning 3. december 2015, vil få retssikkerhedsmæssige konsekvenser for danske borgere, da en sådan afskaffelse vil føre til en tiltrædelse af direktiv om den europæiske efterforskningskendelse, så dansk politi risikerer at blive tvunget til at efterforske forhold, der ellers ikke er strafbare i Danmark, som juraprofessor Thomas Elholm påpeger i Jyllands-Posten. Spørgsmålet er stillet til Justitsministeren.
 • I forbindelse med asylstramningerne, har der været stillet en lang række spørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren. Blandt andet er der kommet endeligt svar på spørgsmål om, hvordan regeringen er nået frem til, at frihedsberøvelse kan have en motiverende effekt på udlændinge, der afviser at samarbejde om udrejsen, og om den er begrundet i konkrete iagttagelser eller erfaringer, eller om det blot er en antagelse.
 • Endvidere er der kommet endeligt svar på, om at der ikke i lovforslaget er en øvre grænse på under 12 måneder, hvorefter en asylansøger kan frihedsberøves uden domstolsprøvelse.
 • I den forbindelse er der også kommet endeligt svar på spørgsmålet om mulighed for kære til en højere retsinstans af trufne afgørelser om frihedsberøvelse.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Amnesty protesterer asylstramningerne. Læs artiklen her.
 • Institut for Menneskerettigheder kritiserer regeringens forslag om at fjerne den lempeligere adgang til statsborgerskab for unge udlændinge, og advarer i den forbindelse om brud på europæisk statsborgerskabskonvention.
 • Instituttet mener desuden, at lovforslaget om asylstramninger bør ændres, så myndigheder og domstole holder sig inden for Danmarks internationale forpligtelser. Se mere herom her.


Ø
VRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Første ændring af Udlændingeloven er vedtaget. Se lovforslaget, og læs mere om det her.
 • Regeringen ønsker et opgør med overimplementeringen af EU-regler. Regeringen har derfor den lanceret ”Fem principper skal sikre ny EU-regulering ikke overimplementeres, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres, medmindre væsentlige hensyn taler herfor”. Læs mere herom her.
 • Ligebehandlingsnævnet afgjorde 31 sager i oktober. På beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold i ni sager, der blandt andet omfattede brud på ligebehandlingsloven, ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven. Se mere her.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *