Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.


ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Mandag d. 16.11.2015 afholdes åbent samråd om den europæiske efterforskningskendelse.

Onsdag d. 18.11.2015 afholdes åbent samråd med skatteministeren om L 13 (retssikkerhedspakke l).

Torsdag d. 19.11.2015 afholdes samråd om nedlæggelse af udvalget vedr. den danske terrorbekæmpelse.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmålom, hvad der vil være det normale strafniveau for en person, der har tilsluttet sig en væbnet styrke af den art, der omtales i den foreslåede paragraf 101 a, men som alene har beskæftiget sig med sanitetsarbejde.
  • Ligeledes er der kommet endeligt svar på spørgsmål om, hvad der vil være det normale strafniveau for en person, der har tilsluttet sig en væbnet styrke, men som pågribes, inden vedkommende forlader Danmark, uden at det kan påvises, at den pågældende på noget tidspunkt har haft adgang til våben
  • Og der foreligge endeligt svar på spørgsmålet om en justitsministeren ville komme med en redegørelse om eksempelvis brandfolk, redningsarbejdere, politifolk, ansatte i ikke-militære efterretningstjenester samt civile ansatte falder inden for lovforslagets anvendelsesområde.
  • Justitsministeren er ligeledes blevet bedt om at redegøre for om det foreliggende lovforslag L 24 kunne give hjemmel til at straffe personer, der har tilsluttet sig de nævnte kurdiske styrker
  • Der foreligger også endeligt svar på spørgsmål om de særlige forholdsregler og efterforskningsskridt, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og andre danske myndigheder har taget for at opklare og retsforfølge lovovertrædelser begået af danske statsborgere og dansk bosatte personer udrejst til Irak og Syrien
  • Derudover foreligger der nu endeligt svar på spørgsmål om ministerens holdning til et forslag om at den til en hver tid siddende regeringen tydeligt og entydigt skal kommunikere, hvorvidt Danmark er i væbnet konflikt og hvilke parter eller grupperinger Danmark er i væbnet konflikt med
  • Der er også kommet supplerende svar på spørgsmål om, hvor mange gange der er foretaget hemmelige ransagninger i henhold til retsplejelovens § 799
  • Slutteligt foreligger der endeligt svar på spørgsmålet om ministeren vil forklare, hvordan det kan ske at personfølsomme oplysninger bliver sendt ud til de forkerte mennesker og om ministeren vil redegøre for problemets omfang.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

  • Index on Censorship kan berette, at de russiske regler vedrørende blasfemi har medført en forøgelse af både censur og selvcensur blandt journalister.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *