Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Tirsdag d. 20.11.2018 kl. 15.00: Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om Paposhvili-dommen og dennes betydning.
  • Høringsfrist d. 7.12.2018: Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.
  • Høringsfrist d. 14.12.2018: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger.

NYE LOVFORSLAG

  • L 95 – 2018-19 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed)
  • L 96 – 2018-19 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).
  • L 107 – 2018-19 (som fremsat): Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).
  • L 38 – 2018-19 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange lovstramninger rettet mod fremmedkrigere, der er blevet vedtaget i perioden fra 10. oktober 2014 til 28. juni 2015 samt efter den 28. juni 2015.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der er blevet dømt efter regeringens indrejseforbud til områder i udlandet, hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der er blevet dømt af at tilslutte sig eller tilskynde til at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke, som kæmper mod den danske stat.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jura § Info

Amnesty

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Human Rights Watch

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *