Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 46

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

Høringer

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet

 • L 76 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder).
 • B 31 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om styrket retssikkerhed ved ekspropriation m.v.
 • B 32 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om id-kort til de mest udsatte borgere med stofmisbrug.
 • B 33 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at der ikke indtræder forældelse for ministre eller embedsmænd i den såkaldte minksag, før sagen er undersøgt til bunds.

Social- og Indenrigsudvalget

 • L 63 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven. (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren for at sikre bedre sammenhængende behandling og omsorg for borgerne).
 • L 65 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love. (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det kommende lovforslag om begrænsning og indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder harmoniserer med normaliseringsprincippet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens udspil og lovforslag om begrænsning og indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder og om, hvordan de foreslåede regler om begrænsning af personkredsens kontakt med omverdenen, adskiller sig fra de muligheder, der allerede findes.
 • Om teledatasagen
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på de iværksatte tiltag, som opfølgning på teledataskandalen. (Henviser til bilag).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de indhentede erfaringerne fra opfølgningen på teledataskandalen vil bevirke, at der fremover kan være fuld tillid til anvendelsen af teledataoplysninger ifm. efterforskning i straffesager og behandling ved domstolene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken betydning forekomsten af de mange fejl og usikkerheder ifm. anvendelsen af teledataoplysninger får for teleselskabernes pligt til logning fremover. (Henviser også til tidligere besvarelser og bilag).
 • Om sletning af beskeder
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, Søren Pind har ret, når han hævder, at praksis er, at der ikke journaliseres sms’er blandt ministre, samt hvad ministeren agter at gøre for at rette op på den tilstand. (Henviser også til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man overholder journaliseringspligten for sms-beskeder, hvis de slettes automatisk efter 30 dage. (Henviser også til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om Statsministeriets nye praksis om, at slette sms automatisk efter 30 dage.
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren kan sige om eventuelle hensyn, der undtager SMS’er fra telefonerne hos de ledende medarbejdere i Statsministeriet og hos statsministeren selv, fra at blive overdraget til Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink.
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål, om statsministeren på noget tidspunkt siden sin tiltrædelse i embedet har journaliseret SMS-beskeder, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, i hvilken sammenhæng journaliseringen er sket.
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål, om Statsministeriets departementschef på noget tidspunkt siden sin ansættelse har journaliseret SMS-beskeder, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, i hvilken sammenhæng journaliseringen er sket.
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan statsministeren ser på det faktum, at den sikkerhedsrådgivning ministeren har modtaget fra sin departementschef vedrørende automatisk sletning af SMS-beskeder, er i direkte modstrid med Center for Cybersikkerheds anbefalinger, som intet nævner om sletning af SMS’er. (Henviser også til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt SMS-beskeder, sendt mellem ansatte i ministerier, styrelser, myndigheder m.v. og mellem ministre og deres medarbejdere, i bestemte situationer er underlagt journaliseringspligten. (Reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål, om statsministeren vil forklare, at hvis det der kommunikeres om via SMS er så vigtigt i forhold til informationssikkerheden, at SMS’er skal slettes automatisk efter 30 dage, hvorfor er det så ikke vigtigt at få dem journaliseret. (Henviser til tidligere besvarelser).
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål, om statsministeren vil forklare hvis det er så vigtigt med sikkerhed om SMS, at de skal slettes efter 30 dage, hvorfor gælder det så ikke for hele regeringen og hvorfor kun for de fire øverste personer i Statsministeriet.
 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål, om det var en myndighedsanbefaling – og i givet fald hvilken – der lå til grund for departementschefens rådgivning til statsministeren om at have en automatisk slettefunktion på SMS efter 30 dage. (Reelt indholdsløs, henviser til tidligere besvarelse).

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad vil ministeren gøre fremadrettet for at sikre, at ældre og svage borgere ikke bliver tabt i overgangen fra en digital løsning til en anden.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • S 134 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiets rolle i forbindelse med genskabelse af slettede tekstbeskeder i minksagen.
 • Om sagsbehandlingstid
  • S 140 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at ventetiderne i almindelige civile sager i perioden 2015 til 2021 er steget med tre måneder, så den nu er oppe på 19,3 måneder?
 • S 141 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er tilfredsstillende, at en person skal vente i 728 dage, 104 uger eller knap to år på at få svar fra Københavns Byret på, hvorvidt en skade kan kategoriseres som en arbejdsskade eller ej? (henviser til besvarelse af S 140).
 • S 142 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor langt ind i fremtiden ministeren mener, at det er rimeligt at beramme civile sager til? (henviser til besvarelse af S 140).
 • S 143 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de lange sagsbehandlingstider i straffesager kan have konsekvenser for sagernes udfald, eksempelvis hvis vidner skal vente i flere måneder med at afgive deres forklaringer?
 • S 144 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil være med til at sikre, at også domstolene kan få flere ressourcer, så de kan følge med politiet og anklagemyndighedens tempo?
 • S 145 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvornår ministeren agter at indkalde til forhandlinger om domstolenes økonomi?
 • S 148 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om danske kvinder i IS-lejre.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *