Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd:

 1. Åbent samråd om utryghed og den stigende kriminalitet fra beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård.
  1. Udlændinge- og Integrationsudvalget, 3. november 2020 kl. 15:00.
 2. Åbent samråd om antallet af asylansøgere og kriminalitet blandt asylansøgere.
  1. Udlændinge- og Integrationsudvalget. 3. november 2020 kl. 16:15.

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag:

 1. L 72 – Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse. (Ændring af bestemmelsen om arbejdsmarkedstilknytning).
 2. B 63 – Forslag til folketingsbeslutning om et indirekte objektivt ansvar for arbejdsgivere i chikanesager.
 3. B 51 – Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens § 266 b.
 4. B 52 – Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafrabatter.
 5. B 53 – Forslag til folketingsbeslutning om at skærpe straffen for brug af fyrværkeri, som potentielt kan udsætte andre for fare.
 6. B 55 – Forslag til folketingsbeslutning om at livstidsdømte ikke skal kunne date eller indgå i personlige relationer med folk uden for fængslet.
 7. B 56 – Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af området for ydelse af tortgodtgørelse.
 8. B 57 – Forslag til folketingsbeslutning om bestilling og afhentning af pas ved personligt fremmøde og begrænsning af antallet af udstedelser af pas grundet bortkomst.
 9. B 70 – Forslag til folketingsbeslutning om en kompensationsordning til borgerne for kommunernes sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser på socialområdet.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål:

Forsvarsministeriet:

 • FOU, Alm.del – 2020-21 – Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om den procedure der normalt følges i Forsvarsministeriet, når Tilsynet med Efterretningstjenesterne henvender sig til Forsvarsministeriet med kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste, er blevet fulgt i den aktuelle sag, hvor TET har undersøgt og kritiseret FE, til forsvarsministeren.
 • FOU, Alm.del – 2020-21 – Endeligt svar på spørgsmål 27: Spm., om at kommentere på artiklen ”Stik imod forklaring til Folketinget: Trine Bramsen har kendt til lovbrud i FE i månedsvis” bragt i Berlingske den 24. oktober 2020, til forsvarsministeren.
 • FOU, Alm.del – 2020-21 – Endeligt svar på spørgsmål 28: Spm., om ministeren den 4. februar 2020 underskrev et brev om, at ministeren har modtaget – og læst – FE’s høringssvar vedrørende det materiale, som har dannet baggrund for TET’s undersøgelse af FE, til forsvarsministeren.

Justitsministeriet:

Social- og Indenrigsministeriet:

Besvarelse af § 20-spørgsmål:

Beskæftigelsesministeriet:

 • S 113 – 2020-21 – Endeligt svar på S 113: Hvordan ministeren forholder sig til, at man som borger med handicap skal søge om, at den hjælp, man er afhængig af og har et retskrav på i Danmark, måneder eller år i forvejen, kan medbringes ved konferencer eller andre arbejdsrelaterede ophold i udlandet, fordi der både skal søges efter serviceloven og lov om aktiv beskæftigelse, og fordi sagsbehandlingstiden er så lang.

Justitsministeriet:

 • S 26 – 2020-21 – Endeligt svar på S 26: Hvorvidt ministeren mener, at særlige religiøse hensyn til den jødiske minoritetsbefolkning i Danmark, som statsministeren omtalte i sin argumentation for regeringens holdning til et forbud mod omskæring, også skal gælde for de øvrige religiøse minoritetsbefolkninger i Danmark.
 • S 57 – 2020-21 – Endeligt svar på S 57: Når en del borgere har erhvervet sig en lovlig peberspray, og hvis det ender med, at den vil de ikke længere have liggende i natskuffen for trygheden, hvordan vil ministeren så sikre sig, at de borgere generhverver trygheden, særligt i de områder hvor der er en lang responstid ifm. at politiet kommer frem?
 • S 59 – 2020-21 – Endeligt svar på S 59: Mener ministeren, at fordi kun en person har benyttet sig af peberspray til selvforsvar i forbindelse med et hjemmerøveri, så er det ensbetydende med, at pebersprayordningen generelt ikke har virket efter hensigten?
 • S 60 – 2020-21 – Endeligt svar på S 60: Kan ministeren forestille sig, at den eksisterende pebersprayordning vil kunne optimeres i stedet for at blive afskaffet, hvis man f.eks. vil skulle have en ren straffeattest og en tilladelse fra politiet til at erhverve og besidde en peberspray, og hvis man hævede strafniveauet for ulovlig besiddelse og brug af peberspray?
 • S 61 – 2020-21 – Endeligt svar på S 61: Hvis man efter ministeren opfattelse ikke skal kunne købe en peberspray til brug i eget hjem af hensyn til egen tryghed, hvorfor skal det så stadig være muligt for særlige personer at kunne besidde en peberspray til egen tryghed?
 • S 62 – 2020-21 – Endeligt svar på S 62: Vil ministeren forklare, hvordan f.eks. et stalkingoffer vil kunne opnå følelsen af tryghed ved at få en tilladelse til at bære en peberspray på offentlige steder, når en peberspray ikke må give den samme tryghed for en borger i eget hjem?
 • S 63 – 2020-21 – Endeligt svar på S 63: Oplever ministeren, at kriminelle generelt har svært ved at komme i besiddelse af forskellige ulovlige våben, såsom pistoler, knive, knojern, totenslagere osv.?
 • S 64 – 2020-21 – Endeligt svar på S 64: Finder ministeren, at det er seriøs argumentation for en afskaffelse af pebersprayordningen, at ministeren fremhæver hjemmerøverier som den primære årsag til indførslen af pebersprayordningen, som det fremgår af REU alm. del bilag 596, 2019-20, hvilket der ifølge politiet kun har været et tilfælde af, når den egentlig årsag til indførslen af pebersprayordningen var tryghed, hvilket ligeledes præciseres i bilagets afsnit 2.2?
 • S 65 – 2020-21 – Endeligt svar på S 65: Anerkender ministeren, at følelsen af tryghed ligeledes vil være en indvirkende faktor for de borgere, der vælger at erhverve sig en peberspray, også selvom de aldrig vil få brug for pebersprayen, og dermed at deres erhvervelse ikke vil fremgå af nogen statistik over hjemmerøverier eller anden brug af pebersprayen?
 • S 66 – 2020-21 – Endeligt svar på S 66: Mener ministeren, at de borgere, der har følt sig trygge ved at være i besiddelse af en peberspray, nu får fjernet den tryghed, hvis de ikke fremover må være i besiddelsen af en peberspray?
 • S 67 – 2020-21 – Endeligt svar på S 67: Kan ministeren forestille sig, at antallet af sager, hvor der vil være fældende afgørelser ifm. ulovlig import af peberspray, vil falde drastisk, hvis borgerne var mere opmærksomme på, at peberspray ikke må importeres på egen hånd, men skal købes i de dertil indrettede butikker i Danmark?
 • S 68 – 2020-21 – Endeligt svar på S 68: Forestiller ministeren sig, at der fra det tidspunkt ministeren meldte ud, at ministeren ønsker peberspray afskaffet, vil blive hamstret i de lovlige butikker, indtil et eventuelt forbud vil træde i kraft?
 • S 69 – 2020-21 – Endeligt svar på S 69: Forestiller ministeren sig, at antallet af ulovligt importerede peberspray vil stige eller falde, hvis et forbud mod at sælge peberspray i Danmark bliver indført?
 • S 70 – 2020-21 – Endeligt svar på S 70: Kan ministeren forestille sig, at de borgere, der for nuværende føler sig trygge med en peberspray i hjemmet, fremover i stedet vil have en kniv, baseballbat, bremserens eller andet som tryghed, hvilket udgør en betydelig større risiko?

Social- og Indenrigsministeriet:

 • S 99 – 2020-21 – Endeligt svar på S 99: Hvad mener ministeren om, at langt flere socialt udsatte børn og unge frihedsberøves og anbringes på sikrede døgninstitutioner side om side med ungdomskriminelle som beskrevet i Kristeligt Dagblad den 17. oktober 2020?

Transport- og Boligministeriet:

 • S 154 – 2020-21 – Endeligt svar på S 154: Hvilket indtryk gør det på ministeren, at menneskerettighedseksperter fra FN nu kritiserer den såkaldte ghettopakke og specifikt salget af lejligheder i Mjølnerparken?
 • S 155 – 2020-21 – Endeligt svar på S 155: Vil ministeren efter menneskerettighedseksperter fra FN’s kritik af ghettopakken anerkende, at brugen af ord som ”ghettoer” stigmatiserer borgere og områder, og at etnicitetskriteriet i ghettopakken er udtryk for diskrimination?
 • S 156 – 2020-21 – Endeligt svar på S 156: Vil ministeren på baggrund af menneskerettighedseksperter fra FN’s kritik af ghettopakken, eller indtil lovgivningen er testet ved en domstol, sætte ghettolisten i bero?

Udenrigsministeriet:

 • S 100 – 2020-21 – Endeligt svar på S 100: Hvad er udenrigsministerens holdning til, at Tyskland, netop med afsæt i en politiske vurdering af den politiske situation i Thailand, herunder de aktuelle folkelige protester og demonstrationer for demokratiske rettigheder, har indstillet de aktuelle handelsforhandlinger med Thailand?
 • S 101 – 2020-21 – Endeligt svar på S 101: Mener udenrigsministeren, at Danmark med fordel kan lade sig inspirere af Tysklands forhandlingstilgang, når landet inddrage menneskerettighederne som en del af forhandlingsgrundlaget, når landet har bilaterale handelsforhandlinger med et andet land?
 • S 102 – 2020-21 – Endeligt svar på S 102: Mener udenrigsministeren, at Danmark i fremtiden i forbindelse med bilaterale handelsforhandlinger generelt, men også helt specifikt i forhold til Kina, har som en del af forhandlings-præmissen, at det pågældende land overholder menneskerettighederne? Herunder pressefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed etc.
 • S 109 – 2020-21 – Endeligt svar på S 109: Hvad mener regeringen om Indiens besættelse af Kashmir, den vedvarende mishandling af Kashmirs befolkning og Indiens overtrædelser af FN’s menneskerettigheder?
 • S 110 – 2020-21 – Endeligt svar på S 110: Vil regeringen fremadrettet vise solidaritet med Kashmirs befolkning og de umenneskelige lidelser, som befolkningen fortsat udsættes for, og reagere på Indiens besættelse af Kashmir, Indiens krænkelser af menneskerettigheder og den fortsatte mishandling af Kashmirs befolkning?
 • S 111 – 2020-21 – Endeligt svar på S 111: Vil regeringen fremadrettet igangsætte yderligere initiativer i forhold til Kashmirs situation?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Bilag og dokumenter fra Folketinget:

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Amnesty:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU-kommissionen:

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *