Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • 05-11-2019: Åbent samråd om hjælp til udsatte borgere – Social- og Indenrigsudvalget.
 • 06-11-2019: Åbent samråd om Facebook – Kulturudvalget.
 • 07-11-2019: Åbent samråd om krav til oplysninger om udlandsophold ifbm. ansøgning om dansk statsborgerskab – Indfødsretsudvalget.

NYE LOVFORSLAG

 • L 42 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask) – Af Retsudvalget.
 • L 26 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.) – Af Skatteudvalget.
 • L 43 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning) – Af Udlændinge- og Integrationsudvalget.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • BEU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 2: MFU spm. om holdning til at kun 20 pct. af psykiatriske patienter er i ordinær beskæftigelse og om der er behov for initiativer for at sikre, at flere mennesker med psykisk sygdom kommer i beskæftigelse eller uddannelse, til beskæftigelsesministeren
 • ERU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 20: Spm. om, hvad ministeren kan oplyse, om den arbejdsgruppe bestående af Erhvervsministeriet og Justitsministeriet, som den tidligere regering nedsatte i 2018 med henblik på at undersøge, hvorledes man kan sikre den ønskede beskyttelse af forbrugerne ved optagelse af de såkaldte ’kviklån’, til erhvervsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 328: Spm. om dommen fra Højesteret af 10. september 2019 i sagen BS-48104/2018-HJR, 2. afdeling giver anledning til overvejelser om at indskærpe eller ændre regler, der gælder for kropsvisitation af indsatte i fængsler, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 389: Spm. om politiet skaber tryghed ved at affotografere minoriteter, f.eks. i forbindelse med Copenhagen Prides parade, til justitsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 2: MFU spm. om, hvor mange penge der samlet set anvendes på den kommunale indsats over for personer med psykiske sygdomme, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om, hvordan det sikres, at chikanøse anonyme underretninger vedr. børn og unge ikke ender med en anbringelse, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 10: Spm. om antallet af anbringelsessager inden for de seneste 10 år, hvor søskende ikke er blevet anbragt samme sted, til social- og indenrigsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • S 152 – 2019-20 – Endeligt svar på S 152: I hvilke typer af straffesager mener ministeren at det er i orden at nedsætte straffen på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom, og vil ministeren igangsætte et arbejde for at få klarlagt, i hvilke typer af sager straffen bliver sat ned på grund af lang sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom?
 • S 160 – 2019-20 – Endeligt svar på S 160: Hvad er ministerens holdning til, at man i teledatacenteret var så langsomme til at få politiledelsen inddraget og informeret om, at der systematisk ikke var overensstemmelse mellem rådata og konverterede data?
 • S 168 – 2019-20 – Endeligt svar på S 168: Er ministeren tryg ved, at domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til underkendelse af danske højesteretsdomme afsiges af dommere, der typisk ikke har erfaring som dommer ved andre landes højesteretsdomstole og ofte end ikke fra domstole på landsretsniveau?
 • S 190 – 2019-20 – Endeligt svar på S 190: Er ministeren enig i, at ansigtsgenkendelse vil være et effektivt politifagligt redskab til at opklare forbrydelser, og agter ministeren at indføre større mulighed herfor end nu?

Udlændinge- og Integrationsministeriet:

 • S 204 – 2019-20 – Endeligt svar på S 204: Mener ministeren med baggrund i dommen over Zakarija Majidi afsagt den 1. oktober 2019 og omtalt i BT den 27. oktober 2019, at § 24 b i udlændingeloven virker efter hensigten, når domstolen med en alvorlig voldsdom til den anklagede alligevel vælger at gentage advarslen i stedet for at dømme til udvisning, og hvis ministeren er enig i, at den »advarsel«, som indførtes i udlændingeloven i 2018, ikke opfylder hensigten om at få udvist flere kriminelle udlændinge…

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Udenrigsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Advokatrådet/Advokatsamfundet

Vive

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *