Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag d. 10. november kl. 14 Retsudvalget modtager en deputation fra Grundtvigs Forum, Indre- og Luthersk Mission til drøftelse af L18 (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).
 • Torsdag d. 10. november kl. 14, afholder Integrationsudvalget åbent samråd, hvor udenrigsministeren Kristian Jensen, justitsministeren Søren Pind og udlændinge-, integrations- og boligministeren Inger Støjberg skal redegøre for regeringens syn på diverse konventioner, herunder hvad regeringen har forpligtet sig til via tilslutningen til New York deklarationen i september 2016.
 • Efter det åbne samråd vil Integrationsudvalget modtage deputation fra Advokatsamfundet vedrørende L 11 (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.). Ifølge Advokatrådet giver forslaget anledning til en række betænkeligheder at den store faglighed og viden på området vil forsvinde.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor lang tid der går pr. kriminel udlænding, der er udvist ved dom, fra afsoningen er afsluttet og til udsendelsen effektueres i praksis, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for det totale antal af sager fra 2006 til og med 2016, hvor der er indgivet en anmodning om genoptagelse af en sag, der er afgjort ved Højesteret, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren kan redegøre for de grundlovsmæssige rammer for vejledende og obligatoriske folkeafstemninger nationalt og kommunalt i Danmark, til justitsministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har d. 2. november offentliggjort ”Høring over udkast til Haagerkonvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser”. Bemærkninger til udkastet skal være Justitsministeriet i hænde senest den 30. november 2016.
 • Justitsministeriet har d. 31. oktober offentliggjort ”Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.”. Bemærkninger til udkastet skal være Justitsministeriet i hænde senest d. 28. november 2016.
 • Justitsminister Søren Pind har d. 4. november formelt nedsat et ekspertudvalg, som skal overveje, om der er behov for at ændre den måde, som undersøgelseskommissioner gennemføres på. Højesteretsdommer Jens Peter Christensen bliver formand for udvalget.
 • Justitsministeriet har d. 31. oktober offentliggjort en revideret udgave af ministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006.
 • Retsudvalget er inviteret til interparlamentarisk møde i Europa-Parlamentet om parlamentarisk kontrol med Europol den 28. november 2016.
 • Udlændinge-, integrations- og boligministeriet sender mønsterskole-projekt for at forebygge hadforbrydelser i udbud.
 • Udenrigsminister Kristian Jensen er stærkt bekymret over de seneste begivenheder i Tyrkiet og kalder derfor den tyrkiske ambassadør kaldt til samtale i Udenrigsministeriet
 • Højesteret har ved kendelse afgjort, at udenlandsk politi kunne fortsætte med at aflytte en udenlandsk udlejningsbil, når den passerede grænsen til Danmark.
 • Statsadvokaten skriver, at der ikke bliver rejst tiltale mod en 91-årig dansk mand, der under Anden Verdenskrig gjorde tjeneste som soldat i den tyske arbejdslejr Waldlager i Hviderusland.
 • Grundlovssikrede rettigheder kommer under pres, hvis et lovforslag om en indførelse af en offentlig sanktionliste over udenlandske religiøse forkyndere gennemføres. Skriver Institut for Menneskerettigheder.
 • Institut for Menneskerettigheder skriver i høringssvar, at Danmark er i ”betydelig risiko” for at begå menneskerettighedskrænkelser, hvis det nye lovforslag om udlændinge på tålt ophold gennemføres.
 • Kommunerne risikerer at overse psykiske overgreb mod børn, fordi de fokuserer på fysiske. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.
 • Jura § Info skriver, at EU Adfærdskodeks om databeskyttelse for mobile sundheds-apps er vedtaget.
 • Jura § Info skriver herudover om, at den engelske High Court har fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse kan give art. 50-meddelelsen til EU.
 • Tålt ophold: Regeringen ignorer Højesteret. Sådan skriver Amnesty der mener, at de strammere regler for personer på tålt ophold er ”mere belastende end en traditionel fængselsstraf”. Hertil skriver Amnesty om at advokat Christian Dahlager har stævnet myndighederne i en sag om en iransk mand, der har været på tålt ophold i otte år. Begge kritiserer regeringen for at ignorere en højesteretsdom fra 2012, der satte grænser for varigheden af tålt ophold.
 • Advokatsamfundet har annonceret en konference om retssikkerhed med afholdelse 18. januar – se invitation og program her.
 • Over en tredjedel af regeringens lovforslag, som er behandlet af Folketinget i folketingsåret 2015-2016, overholder ikke Udvalget for Forretningsordenens anbefaling om en høringsfrist på mindst fire uger. Det viser Folketingets egen undersøgelse af høringsfrister, som Folketingets formand netop har sendt til Advokatsamfundet.
 • Advokatsamfundet skriver, at Europarådet har udarbejdet en rapport om 45 europæiske landes retssystemer. Rapporten indeholder blandt andet oplysninger om effektiviteten af de enkelte landes retssystemer og omkostningerne ved dem samt forholdene for dommere, anklagere og advokater.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil på torsdag offentliggøre dom i sagen Szanyi v. Hungary (no. 35493/13). Sagen handler om, hvorvidt sanktioner mod Ungarsk parlamentsmedlem for at ytre sig injurierende og række ”fuck” er uforeneligt med ytringsfriheden.
 • Europarådet skriver, at Danmark har godkendt Europarådets Tillægsprotokol om bekæmpelse af terrorisme (CETS No. 217).
 • Human rights Watch skriver: ”Belgium: Response to Attacks Raises Rights Concerns”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *