Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 46

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

  • Justitsministeren har fremsat et lovforslag, som vedrører ændring af straffuldbyrdelsesloven. Ifølge Justitsministeriet vil forslaget give “kriminalforsorgen bedre muligheder for at placere radikaliserede og ekstremistiske indsatte i fængslerne på en mere hensigtsmæssig måde, således at de pågældendes muligheder for at anspore eller opildne andre indsatte til ekstremistiske handlinger begrænses mest muligt, og således at indsatte, der er i risiko for at blive radikaliserede, kan beskyttes mod negativ påvirkning fra voldelige ekstremister”.
  • Justitsministeren har ligeledes fremsat et lovforslag, som skal udvide muligheden for at videregive oplysninger om radikalisering. Justitsministerens forslag går ud på, at der skal “etableres hjemmel til videregivelse af oplysninger om varetægtsfængslede mv., der skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det, som led i KSP-samarbejdet.”

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Der foreligger endeligt svar på spørgsmål fra Beskæftigelsesudvalget til beskæftigelsesministeren om kommunernes redegørelser om fejl i sager om gensidig forsørgerpligt.
  • Der foreligger ligeledes endeligt svar på tre andre spørgsmål (spørgsmål 3, spørgsmål 4 og spørgsmål 5) til beskæftigelsesministeren. Alle spørgsmålene vedrører kommunernes afgørelser i forbindelse med sager om gensidig forsørgerpligt.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *