Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område.

 

Torsdag den 1. september 2015

Indfødsretsudvalget holder åbent samråd om genforelæggelsen af dispensationssager om dansk indfødsret.
ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Østre Landsret stadfæstede den 22. september 2015 byrettens dom i en sag anlagt af seks personer med påstand om, at de blev ulovligt administrativt frihedsberøvet af Københavns Politi, da de ønskede at vise det tibetanske flag frem for den kinesiske præsident under dennes besøg i København i juni 2012. Læs domsresuméet her.
  • Procesbevillingsnævnet meddelte den 23. september 2015 en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2015 i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 e. Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålene om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning. Læs mere om procesbevillingsnævnets afgørelse her.
  • Anklagemyndigheden har meddelt, at der ikke bliver rejst nogen straffesag mod seks folketingsmedlemmer, som var politianmeldt for uforsvarlig påvirkning af dommere og nævninger. Læs rigsadvokatens meddelelse her.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

  • Endeligt svar på spørgsmål om hvilke regler i retsplejeloven, der skal ændres ved dansk tiltrædelse til EU-direktivet om efterforskningskendelser. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
  • Endeligt svar på spørgsmål om der med tiltrædelse af EU-direktivet om efterforskningskendelser vil være en videre mulighed for at få oplysninger om personers telefonnumre og IP-adresser, end der er mulighed for efter dansk ret i dag. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
  • Endeligt svar på spørgsmål om hvilke efterforskningsforanstaltninger de danske borgere i højere grad vil blive mødt med. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke tredjelandsaftaler der vil gælde for Danmark for fremtiden, som ikke er gældende i dag, hvis Danmark tilslutter sig EU-direktivet om efterforskningskendelser. Spørgsmålet er stillet til justitsministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

  • Skatteministeriet fremlagde den 24. september 2015 deres analyse af udfordringerne for politiet fremadrettet og læringspunkterne i forbindelse med terrorhændelserne den 14. og 15. februar 2015 i Købehavn. Læs Rigspolitiets afrapportering og anbefalinger vedrørende læringspunkterne i evalueringen af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne her, og evalueringen af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne her.
  • Politiet har færdiggjort en 136 sider lang analyse af politiets operative indsatsområder. Analysen skal styrke fundamentet for prioritering af politiets indsatser. Læs analysen her.
  • Skatteministeriet præsenterede den 25. September 2015 regeringens handlingsplan ”SKAT ud af krisen”. Læs handleplanen her.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *