Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 39

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER 

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område 

Åbne samråd 

 • 25-09-2019, Beskæftigelsesudvalget, Åbent samråd om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i Københavns Lufthavn og om fagforeningshed.
 • 27-09-2019, Udvalget for Forretningsordenen, Åbent samråd med statsminister Mette Frederiksen (S) om etableringen af et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet.

Senere planlagte samråd og nye høringsfrister

Høringer 

 • 19-09-2019, Erhvervsministeriet, Høring vedrørende udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning, Høringsfrist 22-10-2019. 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL 

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål. 

Besvarelse af udvalgsspørgsmål 

 • BEU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 41: Spm. om, hvor mange personer og fuldtidspersoner, der rammes af opholdskravet fordelt på statsborgerskab (dansk, EU/EØS og tredjeland) og herkomst (dansk, indvandrere og efterkommere) i de enkelte år i perioden 2019-2021 og fuldt indfaset, til beskæftigelsesministeren
 • ERU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om reglerne for at klage over danske virksomheders overtrædelse af bl.a. menneskerettigheder gennem Den danske Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), til erhvervsministeren
 • LIU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om at implementere øremærket barsel til fædre som en forlængelse af den eksisterende fædreorlov, til beskæftigelsesministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 52: Spm. om, hvordan garanteres uafhængigheden i kontrolgruppen vedrørende teledata-sagen, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 59: Spm. om, hvordan forsvarsadvokaten eller sigtede er garanteret adgang til de indhentede data, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 61: Spm. om der er tale om en uafhængig proces, hvis det er op til anklagemyndigheden at foretage vurderingen af om en straffesag skal genoptages, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 63: Spm. om, hvilke muligheder en forsvarsadvokat har for genoptagelse, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 66: Spm. om der foreligger klager vedrørende brug af teledata i strafferetlig sammenhæng, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 70: Spm. om ministeren er opmærksom på et tilfælde hvor logningsdata har betydet at en tiltalt er gået fri, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm. om tiltalte i strafferetssager ikke har haft adgang til samme data som anklageren, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 176: Spm., om det kan afvises at GPS-fodlænke som prøveløsladelsesvilkår i 2 år i denne sag er en ny frihedsberøvelse og dermed burde være have været for en dommer, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 185: Spm. om at sikre, at sigtede ikke løslades pga. Rigsadvokatens instruks i telesagen med det resultat, at de flygter fra landet eller begår ny kriminalitet, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 187: Spm., om der hersker en ånd hos politiledelsen om, at man helst skal lade være med at skrive sager om overtrædelse af maskeringsforbuddet for så vidt angår burkaer, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 190: Spm. om ministeren kan be– eller afkræfte, om de konstaterede fejl i data fra telemaster er ”små og nærmest ubetydelige”, som det fremgår af artiklen ”Har Rigsadvokaten overreageret: Nye oplysninger i skandale om teledata rejser spørgsmål om drastisk udsættelse af retssager”, Politiken den 24. august 2019, til justitsministeren 

Besvarelse af § 20-spørgsmål 

 • S 229 – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på S 229: Bakker ministeren op om fagforeningsfrihed i Danmark?
 • S 231 – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på S 231: Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at enhver lønmodtager i Danmark har ret til at vælge sin egen fagforening? 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM 

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm. 

Folketingets Ombudsmand 

Domstolene 

Højesteret 

Politiet 

Nationale organisationer/institutioner 

Institut for menneskerettigheder 

K-news: 

Jura § Info 

Amnesty 

Advokatsamfundet 

Danske advokater 

INTERNATIONALE NYHEDER 

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm. 

Europarådet 

Article 19 

Index on Censorship 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *