Relevant retssikkerhed – nyheder uge 39

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorfor man ikke må bære hovedbeklædning på et pasbillede.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens holdning er til, at man på et pasbillede kan bære religiøs hovedbeklædning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren er enig i at Hizb ut-Tahrir er at betragte som en terrororganisation.
 • Kulturministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om hvilke konkrete tiltag der er gjort i forhold til den hensigtserklæring, der blev indgået i ”Dialogforum” i maj 2015.
 • Kulturministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang Google har involveret sig i Dialogforum-arbejdsgruppen vedrørende søgemaskiner.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan SKAT behandler oplysninger og tip, som gives fra virksomheder om mistænkelige forhold, der tyder på organiseret momssvig.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke tiltag ministeren vil tage på baggrund af den nye evaluering af Center for Cybersikkerhed.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt regeringen planlægger at lave lovændringer på baggrund af den nye evaluering af Center for Cybersikkerhed.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om etableringen af en ny, national ID-enhed, der skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeområdet.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret spørgsmålet: Hvad er ministerens holdning til, at kommunerne angiveligt kan tjene godt 67.000 kroner om året ved at lade en borger blive på kontanthjælp i stedet for at tildele vedkommende førtidspension, og giver det regeringen anledning til snarligt at justere tilskuds- og udligningssystemet?
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret spørgsmålet: Er ministeren bekymret over omfanget af trusler og chikane imod lokalpolitikere, og vil ministeren på den baggrund indkalde Folketingets partier til en drøftelse af, hvad der kan gøres for at modvirke trusler og chikane imod folkevalgte og sikre udviklingen af en politisk kultur, der bygger på gode danske traditioner om demokratisk samtale og opbakning til borgere, der ønsker at deltage i det politiske liv?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at indhente oplysninger om processen vedr. tildeling af hjælpemidler i henholdsvis Norge, Sverige og Tyskland.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om det er lovligt for kommuner kun at anvise hjemløse psykiatriske patienter, der udskrives fra regionale psykiatriske hospitaler og står foran hjemløshed, til en plads på et herberg/forsorgshjem efter servicelovens § 110, eller skal kommunerne anvise et reelt tilbud i form af f.eks. almen bolig eller en plads på et socialpsykiatrisk bosted efter servicelovens §107 eller §108.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 7/9-17 fra T. Severinsen vedr. kommunernes sagsbehandling på handicapområdet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret spørgsmålet: Hvad mener ministeren er årsagen til, at kommunerne generelt begår mange fejl i myndighedsarbejdet og sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge med forebyggende foranstaltninger eller anbringelser uden for hjemmet?
 • Børne- og socialministeren har besvaret spørgsmålet: Er ministeren enig med Dansk Socialrådgiverforening, der mener, at lovgivningen på området for udsatte børn og unge er for kompleks og bureaukratisk, og at det blandt andet er årsagen til, at kommunerne begår mange fejl?
 • Børne- og socialministeren har besvaret spørgsmålet: Er ministeren enig med Børns Vilkår i, at socialrådgiveruddannelsen ikke er god nok, og at det blandt andet er årsagen til, at kommunerne begår mange juridiske og sagsbehandlingsmæssige fejl i myndighedsarbejdet vedrørende udsatte børn og unge?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for mulighederne for at tvangsfjerne et barn eller give forældrepålæg, hvis nære i barnets omgangskreds er tilknyttet bandemiljøet, f.eks. en storebror.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om det skal være muligt at tvangsfjerne et barn eller give forældrepålæg med argumentet om omsorgssvigt, hvis nære i barnets omgangskreds, f.eks. en bror, er tilknyttet bandemiljøet.
 • Børne- og socialministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om at oversende en oversigt over antallet af tvangsfjernelser af børn og unge år for år siden 2007.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Menneskerettighedsdomstolen har afgjort en sag: Ikke en krænkelse af ytringsfriheden, at der var nedlagt forbud mod at offentliggøre billeder af en tiltalt i en straffesag, der handlede om mord.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *