Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 38

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Ingen relevante samråd

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om at indhente en udtalelse fra Region Sjælland med deres vurdering af årsagerne til, at antallet af klagesager til Det Psykiatriske Patientklagenævn for patienter i Region Sjælland er steget fra 92 i 2015 til 198 i 2017.
 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om at indhente en udtalelse fra Sikringen om deres faglige vurdering af, hvorvidt der er behov for at øge kapaciteten på Sikringen.
 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre ved det fortsatte problem med at bistandsværger ikke får besked, når deres patient indlægges på en psykiatrisk afdeling.
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil rulle kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen tilbage.
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om det er rimeligt, at en tilskadekomne efter at have ventet på Ankestyrelsens afgørelse også risikere at skulle vente i op til 1 år på AES afgørelse.
 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil overtage arbejdet med den nationale strategi for kunstig intelligens fra den tidligere regering.
 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil videreføre arbejdet med nedsættelsen af et dataetisk råd.
 • ERU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere på afsløringen af techgiganters aflytning og overvågning af private samtaler og oplyse, hvad der kan gøres fra dansk side for at stoppe dette.
 • ERU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Finlands EU-formandskab i 2. halvår 2019.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Easy Translate opfylder de under rammeaftalen fastsatte krav bl.a. om leveringsforpligtelse, kvaliteten af tolke- og oversættelsesydelserne m.v.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange indgivne klager over Easy Translate, der er indkommet via klagemodulet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/8-19 vedr. Politiets manglende aktivitet/efterforskning på anmeldte sager.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan sende ministerens svar til Dansk Folkeparti på deres henvendelse til ministeren om at forbyde Hizb ut-Tahrirs fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads den 22/3-19.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår en kriminel handling kan føre til konfiskation af 3. parts bil eller ejendele.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at holde udvalget orienteret om resultatet af Direktoratet for Kriminalforsorgens og Rigsadvokatens vurdering af den nærmere betydning af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ”CASE OF TIM HENRIK BRUUN HANSEN v. DENMARK (Application no. 51072/15).
 • REU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil indføre adgang for politiet i paskontrollen i de danske lufthavne til at kunne se oplysninger fra e-indkomstregistret, hvor alle former for indkomst registreres.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilken udstrækning Rigspolitiet har eksperimenteret med ansigtsgenkendelsesteknologi mv.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende resultatet af nabotjekket af persondataforordningen (GDPR).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danskere, der kan være berørt af Apple og Googles praksis om at transskribere lydfiler.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de berørte danske borgere – med hjemmel i gældende EU-lovgivning – kan bede Apple og Google om at få transskriberet materiale slettet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at det er de tyske myndigheder, som behandler de danske sager vedr. transskribering og aflytning af danske borgere.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er i kontakt med de tyske myndigheder om, hvordan de danske sager behandles.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren gennem Datatilsynet vil iværksætte en national undersøgelse af omfanget af tech-virksomhedernes aflytninger af danske telefoner.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at Danmark skal have nationale regler for aflytning og transskribering af private samtaler.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om, hvordan myndighederne i visse større britiske byer håndterer videoovervågning af det offentlige rum.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Rasmus Paludan: Vi bliver chikaneret af Retten i Sønderborg”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil give borgerne mere indsigt i den offentlige forvaltning ved at rette op på de skavanker, der er konstateret i offentlighedsloven.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er korrekt, at ansatte i firmaer hyret af techgiganterne Apple og Google har aflyttet og transskriberet lydfiler fra danskeres telefoner og højttalere, uden at brugerne var klar over det.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Rigspolitiet, der belyser, i hvor mange tilfælde myndigheder siden 1. april 2019, hvor den nye tolkeaftale trådte i kraft, har pålagt EasyTranslate en sådan bod.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen fra EasyTranslate.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 12/9-19 om at sikre plejeforældres ytringsfrihed og mulighed for deltagelse i den offentlige debat.
 • S 142 – Social- og indenrigsministeren har besvaret følgende spørgsmål: Hvornår vil ministeren fremlægge regeringens udspil til et nyt udligningssystem?
 • S 175 – Social- og indenrigsministeren har besvaret følgende spørgsmål: Er ministeren enig med ministerens to partifæller borgmestrene i henholdsvis Bornholms og Lollands Kommune Winni Grosbøll og Holger Schou Rasmussen, i, at Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune ikke bør have del i tilbagegangskriteriet, som de to politikere fremfører i brev (Haster: Budgetlægning for Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune i 2020) til ministeren den 28. juni 2019, og vil ministeren tage initiativ til at ændre det, og vil det i givet fald være i form af en løsning, som hjælper kommunerne allerede til næste år?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Højesteret:

 • Om godtgørelse for kropsvisitation  A tilkendt godtgørelse for en række uberettigede kropsvisitationer over en periode på 1½ år, hvor han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling.

K-News:

Jura § Info:

Advokatrådet:

Danske Advokater:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen:

 • In the case of Strand Lobben and Others v. Norway, the Court found a violation of the right to respect for private and family life. This case concerns the removal of a mother’s parental authority and the adoption of her eldest son.

Europarådet:

Index on Censorship

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *