Relevant retssikkerhed – nyheder uge 37

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Onsdag d. 13 september af holder Beskæftigelsesudvalget åbent samråd om førtidspension

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det fortsat er muligt at finde en pædofiligruppes budskaber på en hjemmeside, som hertil også indeholder kontaktinformationer, som enhver kan reagere på
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange de strafskærpende initiativer fra Respektpakken er blevet taget i anvendelse
 • Beskæftigelsesministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål, om ministeren vil tilsende udvalget en oversigt over samtlige bekendtgørelser på alle ministerområder for den forrige regeringsperiode og frem til i dag
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der ikke er berettiget til en konkret og individuel vurdering og i hvilke situationer
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der i denne sammenhæng menes med ”fuldstændig identisk”, jf. bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, § 5, stk. 2.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan brugerrepræsentanter bliver involveret, jf. bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 5
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren ved skift af leverandører af bestemte hjælpemidler vil give borgerne mulighed for, at de bevarer det hjælpemiddel, de hidtil har haft
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danske statsborgere staten har frataget statsborgerskabet, på baggrund af at vedkommende har taget deltagelse i forskellige væbnede konflikter rundt om i verden
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, om kommentar til artiklen “Her er politiets nye magtmiddel til tvangsudsendelser” (Information, 16. januar 2017) m.v

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Menneskerettighedsdomstolen fandt en krænkelse af artikel 10 (ytringsfrihed) i deres afgørelse i sagen Lacroix v. France (no. 41519/12), hvor en mand blev straffet for at have udtalt sig om en borgmester.
 • Menneskerettighedsdomstolen fandt ikke en overtrædelse i afgørelsen af sagen Dimitras and Others v. Greece (nos. 59573/09 and 65211/09) vedrørende art. 10, 13 og 14 vedrørende forbud mod offentliggørelse af meningsmålinger op til et valg.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *