Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 34

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 08.2019 kl. 13.00 i vær. 2-080 på Christiansborg: Åbent samråd om udflytning af Networks Operations Center (NOC)
 • 08.2019 kl. 14.00 i vær. 2-080 på Christiansborg: Åbent samråd om de rekordhøje sagsbehandlingstider fra anmeldelse til afgørelse i sager om voldtægt og andre sædelighedsforbrydelser, jf. REU alm. del – samrådsspørgsmål D. (NB mangler link på ft.dk)
 • 08.2019 kl. 12.00 i vær. 1-133 på Christiansborg: Åbent samråd om førtidspensions- og fleksjobreformen

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

Udvalgsspørgsmål:

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt det er rimeligt, at borgere kan vente over ti år fra de får en arbejdsskade til den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen foreligger. (Alm. del)
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke bliver ved med at udskyde de endelige afgørelser i borgernes arbejdsskadeerstatningssager. (Alm. del)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad andre EU-lande måtte have gjort eller påtænker at gøre i forhold til at indføre whistleblowerordninger for offentligt ansatte i de enkelte lande. (Alm. del)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Rigsadvokaten er kommet frem til, at 10.700 sager er berørt af systemfejlen hos Rigspolitiet i forbindelse med konvertering af rådata (teleoplysninger) modtaget fra teleselskaberne. (Alm. del)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Justitsministeriet har været inddraget i forbindelse med TDC’s outsourcing af Network Operations Center (NOC) til Rumænien. (Alm. del)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt overvågning af børn på sikrede institutioner 24 timer i døgnet er nødvendig i henhold til det særlige beskyttelseshensyn for børn, der gælder i Databeskyttelsesforordningen. (Alm. del)
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at de lovbestemte frister bliver overholdt fra Familieretshuset modtager en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær til forældrene får en mødeindkaldelse. (Alm. del)
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan økonomien fordeles i forhold til aflastning af børn med handicap. (Alm. del)

20-spørgsmål:

 • Udenrigsministeren har besvaret følgende spørgsmål: Demonstranter i Hong Kong kæmper i øjeblikket for deres ytrings- og forsamlingsfrihed, men ud over et enkelt tweet fra udenrigsministeren, så har det officielle Danmark undladt at kommentere de vigtige demonstrationer, kan ministeren bekræfte, at Danmark støtter demonstranternes krav om, at udleveringsaftalen med Kina droppes, og at politibrutalitet skal undersøges af en uafhængig enhed?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret følgende spørgsmål: Finder ministeren det – henset til Danmarks konventionsmæssige forpligtelser til at bekæmpe og undgå at praktisere etnisk og religiøs diskrimination – hensigtsmæssigt, at politikere efter den gældende procedure kan tage stilling til indfødsretssager på baggrund af, om en ansøger kommer fra »et fjernt mellemøstligt land« eller er muslim, sådan som den tidligere formand for Folketingets Indfødsretsudvalg Christian Langballe i et interview med journalist Thomas Borchert har oplyst, at han har gjort?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *