Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 30

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste relevante folketingsspørgsmål.

  • Spørgsmål om at redegøre for anvendelsen af det eksisterende zoneforbud, der kan pålægges personer, der udviser en “særligt utryghedsskabende adfærd”, herunder hvor mange påbud er der givet, hvor mange har klaget over påbuddet, hvor mange har overtrådt påbuddet, til justitsministeren.
  • Spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at give bedre beskyttelse, herunder ansættelsesretlig beskyttelse, af offentligt ansatte, der blander sig i den offentlige debat, hvis der sker kritisable ting på deres arbejdsplads, til justitsministeren.
  • Spørgsmål om ministeren vil overveje at lade sig inspirere af Norge og den norske straffelovs § 147, således det gøres strafbart at deltage i såvel væbnet kamp men også i nødhjælpsarbejde for en terrororganisation, til justitsministeren.
  • Spørgsmål om der er noget til hinder for, at man i Danmark kan gennemføre en lovgivning, der er lig § 147 i den norske straffelov, til justitsministeren.
  • Spørgsmål om ministeren er enig i, at såfremt man i Danmark havde en lovgivning, der er lig med den norske straffelovs § 147, så ville man lette bevisbyrden i sager mod de såkaldte syrienskrigere, til justitsministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

  • Folketingets Ombudsmand kritiserer Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen i sag om tilbagebetaling af boligstøtte. Læs udtalelsen her.
  • Article 19 sætter, med baggrund i en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, spørgsmål tegn ved, hvorvidt injurielovgivning beskytter retsvæsenet fra legitim kritik. Læs analysen her.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Bekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015 af straffeloven sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 4. juli 2014, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 152 af 18. februar 2015. Du kan læse hele lovbekendtgørelsen i sin helhed her.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *