Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 30

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Forsvarsministeriet:

 • REU alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan give en garanti for, at overvågningskameraer omtalt i artiklen “Eksperter kan ikke udelukke, at Kina kan overvåge danskere gennem sikkerhedskameraer: ‘Jeg kan aldrig vide mig sikker'” fra dr.dk den 29. juni 2021 ikke kan misbruges af eksempelvis kinesiske myndigheder, og er ministeren enig i, at kameraerne skal pilles ned, såfremt denne garanti ikke kan gives. (Henviser alene til andet svar)

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for sin holdning til, om begrebet “overtilpasset” er et velegnet kriterium ved vurderingen af en tvangsfjernelse af et 10-årigt barn.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt undersøgelsen fra Familieretshuset ”Brugerrejseanalyse af projekt ”Test af serviceniveau” i Familieretshuset” udgør et repræsentativt og tilstrækkelig solidt statistisk grundlag til at konkludere, om Familieretshusets nuværende praksis holder.

 

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols aktivistiske og politiske adfærd ved domsafsigelse, og er ministeren enig i udtalelsen fra lektor i flygtningeret ved Syddansk Universitet Peter Starup, der i Berlingske-artiklen »Var udlændingepolitisk ’nederlag’ reelt en halv sejr?« 

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols aktivistiske og politiske adfærd ved domsafsigelse, og er ministeren enig i udtalelsen fra lektor i flygtningeret ved Syddansk Universitet Peter Starup, der i Berlingske-artiklen »Var udlændingepolitisk ’nederlag’ reelt en halv sejr?« (Reelt indholdsløst)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Domstolene

Vestre Landsret:

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen:

 • Reczkowicz v. Poland (application no. 43447/19)
  • Violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights on the grounds that the Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court had not been a “tribunal established by law” and had lacked impartiality and independence.
 • Gumenyuk and others v. Ukraine (application no. 11423/19)
  • Violation of article 6 and article 8 of the European Convention on Human Rights.
  • The case concerned judges of the former Supreme Court of Ukraine who were prevented from exercising their functions, without having ever been formally dismissed, because of judicial reform and legislative amendments that took place in 2016.
 • Polat v. Austria (application no. 12886/16)
  • Violation of Article 8 (right to respect for private and family life) and Article 9 (freedom of thought, conscience and religion) of the European Convention on Human in respect of the postmortem examination of the applicant’s baby carried out against her will and against her religious convictions, and a violation of Article 8 in respect of the authorities’ failure to disclose information to the applicant about her son’s post-mortem examination.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder:

EU-kommissionen:

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 30”

 1. Meget interessant – og lidt overraskende – dom fra VL om Techcollege, set fra absolut lægmand.. Der står nævnt i teksten, at Techcollege var bekendt med lærerens trosretning, og dermed også, må man forstå, kunne forvente, at der kunne opstå problemer ved arbejde på fx lørdage.. men hvis den del også ligger til grund for dommen, så rejser det følgende spørgsmål: Hvis Techcollege så ved ansættelsesproceduren havde fravalgt læreren med den pgl trosretning som grund (fordi det netop kunne frygtes at give problemer ved weekend-arrangementer), så havde Techcollege vel bare fået en sag på halsen fra Ligebehandlingsnævnet – altså at en kvalificeret var blevet fravalgt pga sin tro .. En loose-loose situation for mig at se..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *