Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 3

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Svar på spørgsmål om talepapir fra åbent samråd den 12/1-17 om fri proces, til justitsministeren
  • Svar på spørgsmål om kommentar til henvendelse vedr. dækning af sagsomkostninger m.v., til justitsministeren
  • Svar på spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med hhv. offentlighedsloven og forvaltningslovens regler om ytringsfrihed og tavshedspligt, hvis en kommune udarbejder interne regler omhandlende ansattes og frivilliges ret til at udtale sig (om forholdene på arbejdspladsen), til justitsministeren
  • Svar på spørgsmål om hvad er ministerens holdning til, at der angiveligt er over 1 måneds ventetid på videoafhøringer i børnehussager, og hvad vil ministeren gøre for at bringe ventetiden ned?
  • Svar på spørgsmål om ministeren kan fremskaffe den nye britiske lov omhandlende sessionslogning, til justitsministeren
  • Svar på spørgsmål om de borgere, der får foretaget modregning i børne- og ungeydelsen, samtidig modtager en klagevejledning, der oplyser om deres mulighed for at klage over afgørelsen, til skatteministeren
  • Svar på spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at vurdere graden af ensartethed i varetagelsen af opgaverne på tværs af socialtilsynene, når det alene af Socialstyrelsens årsrapport 2015 om socialtilsynenes virksomhed fremgår, hvor mange klagesager socialtilsynene har i alt, og ikke hvor mange klagesager det enkelte socialtilsyn står for, til børne- og socialministeren
  • Svar på spørgsmål om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at Socialstyrelsen ingen beføjelser har i forhold til de fem socialtilsyn, men alene kan rette henvendelse til det pågældende socialtilsyn, ministeret med det overordnede ressortansvar eller underrette det kommunale tilsyn, hvis styrelsen bliver opmærksom på uhensigtsmæssigheder i udførslen af godkendelses- og tilsynsopgaven, til børne- og socialministeren
  • Svar på spørgsmål om ministeren vil redegøre for det kommunale tilsyns rolle ift. de 5 socialtilsyn, herunder i hvor mange sager det kommunale tilsyn har været inde over ift. de 5 socialtilsyn, og om der har været nogle sager, der har medført kritik, til børne- og socialministeren
  • Svar på spørgsmål om ministeren vil redegøre for de gennemsnitlige omkostninger pr. år ved drift af en plads på et botilbud eller et herberg for hjemløse, til børne- og socialministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *