Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 28

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

HØRINGER OG NYE LOVFORSLAG

Høringer:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange overvågningskameraer, der samlet i alt på tværs af myndigheder er opsat rundt omkring i landet, som er produceret af en kinesisk ejet producent.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er forsvarligt at have mange ophængte overvågningskameraer fra kinesisk ejede producenter i Danmark, og om at blackliste overvågningsudstyr fra Hikvison og Dahua.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Rigspolitiet først i oktober 2021 gennem medieomtale bliver opmærksom på mulige sikkerhedsrisici ved overvågningskameraer fra kinesiske producenter.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Nye oplysninger i sag om omskæring – meget sandsynligt, der er sket et justitsmord”, dr.dk, den 19/6-22, og om at man bør kunne få en second opinion i sager, hvor der er anledning til tvivl om Retslægerådets afgørelse.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om langsommeligt retssystem i bodelingssag, og om hvilke handlemuligheder den pågældende har for at få bodelingen afsluttet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man kan fastsætte et skæringstidspunkt for sagsparterne i straffesager til at fremkomme med nye bilag m.v. med mindre det er af afgørende betydning for sagen, således at straffesager forberedes nogenlunde efter samme model som civile sager.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at domstolene i stigende grad fravælges som tvistløsningsorgan på grund af domstolenes lange sagsbehandlingstider.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at overveje mulighederne for at forlænge den nuværende frist i retsplejeloven om, at straffesager skal berammes inden for to uger.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fordelene ved at anvende retsmægling frem for en almindelig civil retssag.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forslaget om at forenkle småsagsprocessen, så flere sager, der er egnet til det, alene afgøres på skriftligt grundlag.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en uddybelse af svar på REU alm. del – spørgsmål 943 om Claus Hjort Frederiksen.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet:

 • Bilag 2: Beretning om Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven.
 • Bilag 306: Orientering om forsinket sletning af ca. 111.500 fingeraftryk optaget før den 1. januar 1999.
 • Bilag 307: Temarapport om tilsynsbesøg på børneområdet i 2021, fra Folketingets Ombudsmand.
 • Bilag 309: Advokatrådets tilsynsrapport for 2021.
 • Bilag 310: Årsapportering om sagsbehandlingstiderne i volds-, voldtægts- og våbensager for 2021 (VVV-sager).
 • Bilag 312: Procesbevillingsnævnets Årsberetning 2021.
 • Bilag 314: Temarapport om tilsynsbesøg på voksenområdet i 2021, fra Folketingets Ombudsmand.
 • Bilag 317: Foreløbige retningslinjer for statslige myndigheders opbevaring af SMS-beskeder.
 • Bilag 318: Lovudkast – forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt m.v.)

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Social- og ældreministeriet:

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info:

Amnesty:

Danske advokater:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER 

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers:

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *