Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 28

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/6-18 om kommunernes udfordringer med at nedlægge forbud mod rockerborge.

Udlændinge- og integrationsministeren

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/6-18 om tålt ophold.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/6-18 om tålt ophold.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af samrådet den 27. juni 2018 om personer på tålt ophold, at redegøre for, hvad ministeren konkret gør for at udfordre konventionerne.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den ”udsendelseslejr”, der omtales i artiklen ”Løkke arbejder for udsendelseslejr et ’ikke attraktivt’ sted i Europa” (dr.dk den 5. juni 2018), skal ligge inden for eller uden for EU.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt personalet i den ”udsendelseslejr” skulle være udsendt fra Danmark eller ansat lokalt i værtslandet.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt både personer på tålt ophold, udvisningsdømte og afviste asylansøgere vil kunne placeres i den ”udsendelseslejr”.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt målgruppen for den ”udsendelseslejr” vil være de personkategorier, der i øjeblikket placeres på udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der kunne anvendes andre former for motivationsfremmende foranstaltninger over for beboerne i den ”udsendelseslejr”.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt beboerne i den ”udsendelseslejr” vil være frihedsberøvet.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danmark på ubestemt tid vil skulle stå for forsørgelsen af beboerne i den ”udsendelseslejr” m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder afviste asylansøgere i den ”udsendelseslejr” vil have for at søge genoptagelse af deres asylsag i Danmark.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt indkvarteringsoperatøren i den ”udsendelseslejr” skal være en statslig myndighed i et europæisk land eller et privat firma.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren forestiller sig, at kvaliteten af bygninger, inventar, udearealer, vedligeholdelse, mad, sundhedsbetjening mv. skal være på niveau med forholdene på de nuværende udrejsecentre Sjælsmark og Kærshovedgård m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt udgiften pr. beboer pr. døgn i den ”udsendelseslejr” vil være højere eller lavere end udgiften på de nuværende danske udrejsecentre.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Folketingets Ombudsmand vil have adgang til at foretage inspektioner og føre tilsyn med den ”udsendelseslejr”.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen fører konkrete forhandlinger med et andet europæisk land om at placere ”udsendelseslejren” i det pågældende land.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er regeringens intention, at afviste børnefamilier skal overføres til den ”udsendelseslejr”.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil sikre, at det indskrives i kontrakten til det europæiske land, der skal lægge jord til den ”udsendelseslejr”, at uafhængige menneskerettighedsorganisationer som f.eks. Human Rights Watch eller Amnesty International får uhindret adgang til at besøge lejren m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken udlændingeretlig status personer vil have i det land, der lægger jord til den ”udsendelseslejr”, når de overføres til den nævnte lejr m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil sikre, at det indskrives i kontrakten med det europæiske land, der skal lægge jord til den foreslåede ”udsendelseslejr”, at repræsentanter for FN’s menneskerettighedskommissær og Europarådets menneskerettighedskommissær får uhindret adgang til at besøge lejren m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil sikre, at eventuelle børn, der placeres i den foreslåede ”udsendelseslejr”, har adgang til et alderssvarende og pædagogisk relevant skoletilbud.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken myndighed i Danmark eller i værtslandet vil have forpligtelse til at føre tilsyn med og reagere, hvis der opstår mistanke om omsorgssvigt i relation til eventuelle børn, der placeres i den foreslåede ”udsendelseslejr” m.v.

Børne- og socialministeren

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere skrivelsen fra 27. maj 2014 fra 6 danske kommuner om grænsegængernes ret til sociale ydelser og administration af dette.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *