Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 27

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om at oversende en samlet oversigt, der viser, hvor mange statslige midler der er brugt på forskning og evaluering af den sociale indsats over for udsatte børn og unge i de sidste 3 år fra januar 2014- januar 2017, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oversende en oversigt over institutioner og bosteder for tvangsanbragte børn og unge, som har tilladelse til nataflåsning af beboernes værelse, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om hvilke oplysninger der har ført til optagelse af foreløbig seks personer på den såkaldte ”nationale sanktionsliste – religiøse forkyndere med indrejseforbud” m.v., til udlændinge – og integrationsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad der er regeringens holdning til straffelovens § 266 b (racismeparagraffen), til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om regeringen mener, at det er hensigtsmæssigt for den frie debat at have så vidtgående muligheder for at retsforfølge holdninger, til justitsministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har sendt et udkast til kommissorium for undersøgelseskommission om SKAT til Folketinget til politisk drøftelse.
 • Skatteministeriet meddeler at enlige og homoseksuelle nu fremover fritages for moms på fertilitetsbehandling.
 • Institut for Menneskerettigheder sætter fokus på ny rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelser, der peger på ligestillingsudfordringer blandt børn og unge.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Menneskerettigheds Domstolen har af sagt dom i sagen Lorefice v. Italy, hvor retten fandt, at der var sket en krænkelse af retten til retfærdig rettergang.
 • Den Europæiske Broadcasting Union (EBU) er blevet en del af den Europarådsplatform, der er designet til at spore påståede krænkelser af mediefriheden i EU’s medlemsstater. Platformen blev oprettet af Europarådet for at fremme beskyttelsen af journalistik og journalisters sikkerhed. Læs mere herom her.

 

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Østre Landsret har afsagt dom i sagerne vedrørende valgret til Folketinget.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *