Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 25

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 

 • Sundhedsministeren harsvaret på spørgsmål om en oversigt over fagprofiler for det personale, der er ansat på de forskellige psykiatriske afdelinger.
 • Sundhedsministeren harsvaret på spørgsmål om, hvilke ni afdelinger, der er en del af ”Projekt Sikker Psykiatri” og som har haft succes med at nedbringe anvendelsen af tvang.
 • Sundhedsministeren harsvaret på spørgsmål om en liste over de effekter, der har en dokumenteret virkning til at forebygge anvendelsen af tvang, herunder også i forhold til ledelseskultur.
 • Sundhedsministeren harsvaret på spørgsmål om, hvordan der fremadrettet kan sikres bedre læring mellem de forskellige psykiatriske afdelinger ifht. at nedbringe og forebygge anvendelsen af tvang.
 • Sundhedsministeren harsvaret på spørgsmål om en oversigt over de tiltag m.v., der gennem de sidste 10 år er taget med henblik på at nedbringe og forebygge anvendelsen af tvang.
 • Børne- og socialministeren harsvaret på spørgsmål om at kommentere artiklen på TV Midtvests hjemmeside samt tv-indslag i TV Midtvest den 21. maj 2017 med overskriften ”Borgere i kamp mod kommunen: Systemet svigter de svageste” https://www.tvmidtvest.dk/artikel/borgere-i-kamp-mod-kommunen-systemet-svigter-de-svageste
 • Børne- og socialministeren harsvaret på spørgsmål om ministeren anser det for acceptabelt, at der sidste år blev konstateret fejl i hver tredje afgørelse, som midt- og vestjyske borgere indbragte for Ankestyrelsen.
 • Børne- og socialministeren harsvaret på spørgsmål om ministeren anser det for acceptabelt, at kommuner, der fejlagtigt afslår tilbud og ydelser til borgere med handicap, sparer penge på den fejlagtige sagsbehandling
 • Børne- og socialministeren harsvaret på spørgsmål om ministeren anser det for et problem, at borgere med handicap, der ikke selv er i stand til at klage og ikke har pårørende, der kan hjælpe dem med at klage, sandsynligvis i stort omfang ikke tildeles eller frakendes tilbud og ydelser på grund af det store antal fejl i den kommunale sagsbehandling.
 • Børne- og socialministeren harsvaret på spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 7/6-17 om ventetider på videoafhøring af børn og presset på børnehusene.
 • Justitsministeren harsvaret på spørgsmål om at redegøre for status på opfølgningen af beslutningsforslag B 101 om forældelse af erstatningskrav mod det offentlige i sager om omsorgssvigt af børn (folketingsåret 2015-16).
 • Udlændinge- og integrationsministeren harsvaret på spørgsmål om en oversigt over antallet af akademiske medarbejdere, som er beskæftiget med sagsbehandling i Udlændingestyrelsen m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren harsvaret på spørgsmål om Udlændingestyrelsen de senere år har ansat andre akademikere end jurister som sagsbehandlere m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren harsvaret på spørgsmål om regeringens holdning til, at Københavns Universitet udlåner lokaler til Det Muslimske Broderskabs studenterforening Muslim Student Association m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren harsvaret på spørgsmål om Københavns Universitets udlån af lokaler til Det Muslimske Broderskabs studenterforening Muslim Student Association er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren harsvaret på spørgsmål om Københavns Universitets udlån af lokaler til Det Muslimske Broderskabs studenterforening Muslim Student Association risikerer at blåstemple ekstrem islamisme m.v.
 • Uddannelses- og forskningsministeren harsvaret på spørgsmål om, hvor mange såkaldte syrienskrigere, der inden for de seneste to år har fået frataget deres opholdsgrundlag i Danmark m.v.
 • Udenrigsministeren harsvaret på spørgsmål om, hvilke terrorlister, der er relevante for dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet skriver: ”Hungarian law on foreign-funded NGOs -despite amendments – still raises Venice Commission concerns”.
 • Europarådet skriver: ”EU signs Council of Europe convention to stop violence against women”.
 • Europarådet skriver: “Europe and migration to take centre-stage at the Parliamentary Assembly Summer Session”.
 • Article 19 skriver: ARTICLE 19 at the UNHRC: “The same rights that people have offline must also be protected online”.
 • Article 19 skriver: “Turkey: Human Rights Council must address free expression violations”.
 • Human Rights Watch skriver: ” The European Unionshould cancel its upcoming human rights dialogue with China and suspend the exchange until the meetings can bring genuine human rights improvements, seven human rights organizations said today”.
 • Index on Censorship skriver: ”Mapping Media Freedom: Journalists detained at Russian protests”.
 • Amnesty skriver: ”Russia: Police humiliate and mistreat hundreds of detained peaceful protesters”.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *