Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 195 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke frister for sletning af dna-profiler og fingeraftryk myndighederne i de europæiske lande har, så niveauerne landene imellem kan sammenlignes.
 • L 195 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en sigtet i f.eks. en drabssag, hvor politiet efterfølgende helt frafalder sigtelsen, kan få sine oplysninger slettet i dna-profilregisteret og fingeraftryksregistret.
 • L 195 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet skal vejlede en person optaget i registrene om mulighederne for at begære om at få slettet oplysningerne i politiets dna-profilregister og fingeraftryksregister.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt identiteten på de forældre, der er i lejrene, er ukendt for ministeriet, når det fremgår af DR’s artikel af 6/10-21 »Danske kvinder fra IS-fangelejr er i dybeste hemmelighed blevet sigtet før hjemrejse«, at politiet har efterforsket flere af kvinderne flere år, før ministerens svar af 17/2-21.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for konsekvenserne af ny EU-dom ift. Justitsministeriets, Rigspolitiets og Rigsadvokatens håndtering, retssystemet, sagsgange og logningsreglerne. (Henviser alene til andet svar)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke “helbredsmæssige forhold, som afgørende taler imod, at udsendelse finder sted, og om ministeren vil kommentere de helbredsmæssige forhold, som domstolene typisk har lagt til grund for ikke at udvise udvisningsdømte kriminelle udlændinge de sidste 10 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artikel i Juristen nr. 2/2020, side 97 ff., hvori der står, at centrale elementer i den skærpede visitationspraksis, ikke har den fornødne hjemmel i straffuldbyrdelsesloven og er i strid med EMRK artikel 3.

Social- og ældreministeriet:

 • REU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke sanktionsmuligheder, der eksisterer i tilfælde af chikane mellem parterne i en familieretssag, og om der kan iværksættes yderligere tiltag for at forhindre chikane mellem parterne.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for lovgivningen og brug af anonyme oplysninger i anbringelsessager.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang, der må lægges vægt på diagnoser, som ikke er konstateret af en fagperson i anbringelsessager.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad de største udfordringer i det nuværende anbringelsessystem hhv. fra barnet og forældrenes perspektiv er.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Rigsarkivet har de ressourcer, der er brug for til behandling af alle henvendelser inden for en rimelig tid.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om de alvorlige svigt og overgreb mod mennesker med udviklingshandicap og andre anbragte i særforsorgen.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren mener, der skal gøres efter at have set dokumentaren ‘Med børnene som våben’.

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at indføre en automatisk klageproces for sager behandlet i kommunernes rehabiliteringsteams.
 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange tilfælde kommunerne fraviger den lægefaglige vurdering af, at en borger er syg, og i stedet beholder borgeren i beskæftigelsesindsats.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet:

 • L 166 – (betænkning): Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online.
 • Bilag 259: Notat om EU-Domstolens dom af 5/4-22 om betydningen heraf for de danske logningsregler.

Erhvervsministeriet:

Beskæftigelsesministeriet:

 • Talepapir fra åbent samråd d. 18/5-2022 om regeringens ambitioner om at bekæmpe ulighed i landet og sikre folk på overførselsindkomster en værdig tilværelse.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Bilag 262: Orientering om EU-Domstolens dom af 26. april 2022 i de forenede præjudicielle forelæggelsessager C-368/20 og C-369/20, Landespolizeidirektion Steiermark m.fl.

Social- og ældreministeriet:

 • Talepapir fra samrådet den 19/5-22 om udligning på det specialiserede socialområde.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Erhvervsministeriet:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Pretorian v. Romania (application no. 45014/16) – Civil judgment against an editor-in-chief for publishing two articles infringing a politician’s privacy: no violation of article 10.
 • Alıcı and Others v. Turkey (application no. 70098/12) – Identity check used as pretext to prevent applicants from attending demonstration: violation of article 5.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *