Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

  • 05.20: Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren vedr. repatrieringsordningen 

NYE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG

Justitsministeriet

  • L 102 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning. (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).
  • L 103 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Politiets overtagelse af tv-overvågning).

Social- og indenrigsministeriet

  • L 193 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsudvalget

  • L 149 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om, hvorfor udenlandske virksomheder skal stilles bedre i konkurrencen end danske virksomheder, til erhvervsministeren
  • L 149 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 34: Spm. om, hvorfor det ikke er i strid med de konkurrenceretlige regler så som forbrugerkreditdirektivet og EU’s konkurrenceretsregulering at indføre forbud mod markedsføring af finansielle produkter med ÅOP over 25 procent, til erhvervsministeren

Retsudvalget

  • L 104 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm., om Den Uafhængige Politiklagemyndighed også kan efterforske og behandle sager om de ansatte i politiet uden politimæssig uddannelse, som med lovforslaget får mulighed for at udøve agentvirksomhed, til justitsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

  • S 1203 – 2019-20 (oversigt): Er det ministerens holdning, at der har været udøvet en tilfredsstillende ensartet praksis i forhold til politiets håndhævelse af forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer, når der først bliver udstedt en bøde til en mor med to børn på Islands Brygge, men ikke nogen bøder til en forsamling på mere end 30 personer til fællesbøn i Gellerup 2 uger efter?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Konkurrencestyrelsen

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Vive

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Article 19

Human Rights Watch

Index on Censorship

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *