Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Social- og ældreministeriet:

 • L 133 – (som vedtaget): Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • L 146 – Om regulering af sociale medier:
 • L 146 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 5/4-22 fra Henrik Saugmandsgaard Øe, advokat for Meta/Facebook om problemstillinger i forhold til EU-retten.
 • L 146 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere præsentationerne fra Google i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 7/4-22.
 • L 146 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere præsentationen fra Digitalt Ansvar.

Justitsministeriet:

 • L 162 – Om styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet:
 • L 162 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken evidens der er for, at det virker kriminalitetsforebyggende at indføre økonomisk kontrol rettet mod 18-25-årige, som idømmes en betinget dom for overtrædelse af de i lovforslaget oplistede bestemmelser i straffeloven.
 • L 162 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om evidensen for, at det virker kriminalitetsforebyggende at tilføje utryghedsskabende adfærd som en selvstændig betingelse, der kan føre til et forældrepålæg og et børne- og ungepålæg.
 • L 162 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes de foreslåede ændringer vedr. bortvisning fra nattelivszoner adskiller sig fra de gældende regler.
 • L 162 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser forslaget forventes at have for domstolene, og om domstolene skal kompenseres for disse merudgifter så sagsbehandlingstiderne ikke stiger.
 • L 162 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om beskrivelse af processen med den økonomiske kontrol ifm. tilsynssamtalerne, og om, hvordan myndighederne vil hjælpe den unge med økonomisk forståelse.
 • L 166 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der juridisk er noget til hinder for, at der først skal indhentes en dommerkendelse forud for et påbud.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for omfanget af udeblivelser fra retsmøder, hvor retssagerne må udskydes, fordi den tiltalte ikke møder frem, herunder oplyse omfanget af udeblivelser uden gyldig årsag.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen »Alvorlige fejl i sager om tvangsbortadoption hænger forældre til tørre og kan få »meget store« konsekvenser for børnene« fra Jyllands-Posten den 8. april 2022.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til den høje fejlprocent i de ikke-påklagede sager på handicapområdet, som det fremgår af Rigsrevisionens beretning ”Forvaltningen af handicapområdet”.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at Rwanda kun har én sagsbehandler til asylbehandling, der dækker hele landet, og at Rwanda ikke har klagemuligheder for flygtninge, der får afslag på asyl, og mener ministeren, at Danmark kan overholde FN’s regler om, der alene kan ske overførsel til et tredjeland, der har tiltrådt og faktisk respekterer Flygtningekonventionen.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet:

 • Talepapir fra åbent samråd den 10/5-22 om L 162 (Om styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet).
 • Bilag 248: Rigspolitiets opgørelse over responstider for 1. kvartal 2022.

Social- og ældreministeriet:

 • Talepapir fra samrådet den 5/5-22 om Folketingets Rigsrevisions beretning nr. 13/2021: ”Forvaltning på handicapområdet” fra marts 2022.
 • Talepapir fra samrådet den 5/5-22 om at forbedre forholdene og øge trygheden blandt beboerne på bostederne.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Domstolene

Højesteret:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Solyanik v. Russia (application no. 47987/15).
  • Pollution from Vladivostok cemetery breached property owner’s right to home after article 8.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 20”

 1. If yyou desire tto obtain a great deal from this post then youu have tto apply suuch
  techniques to your won website.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *