Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt Straffelovrådet på tidspunktet for afgivelsen af betænkning nr. 1548 om ”de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi”, var vidende om afgørelserne truffet af henholdsvis Statsadvokaten i Viborg den 28. april 1997 (Jnr. SA5-1997-6204-0001 75) og Rigsadvokaten den 13. januar 1998 (Journal nr. 545/97 JCH/kw), til justitsministeren.
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt Straffelovsrådets betænkning og i særdeleshed konklusionen om at afbrænding af hellige bøger må antages at være strafbar, hviler på et ufuldstændigt grundlag, til justitsministeren.
  • Endeligt svar på spørgsmål om materiale indsamlet via den nuværende danske logningsordning vil kunne anvendes som bevismateriale i en eventuel retssag, til justitsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

  • NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence afholder international konference “New Generation of National Cyber Security Strategies” den 30. maj – 2. Juni. Læs mere og tilmeld dig her.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Højesteret har afsagt dom i en sag vedrørende diskrimination ved afslag på indfødsret.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *