Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 16

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUF) afsender redegørelse med efterforskningsresultater i Tibet-sagen i uge 16.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Erhvervsministeren har svaret på spørgsmål om lovforslag om kapitalmarkeder vil give mulighed for adgang til data uden dommerkendelse.
  • Børne- og socialminister har svaret på spørgsmål om, hvordan det sikres, at der følges op på en Task Force’s anbefalinger til kommunerne, og hvordan det sikres, at kommunerne efterlever anbefalingerne.
  • Børne- og socialminister har svaret på spørgsmål om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at VISO kan komme med anbefalinger, som kommunerne ikke efterlever.
  • Børne- og socialminister har svaret på spørgsmål om, hvornår en klagesag over en kommunes afgørelse på socialområdet, betragtes som færdigbehandlet, f.eks. i tilfælde hvor klagen er anket, hjemvist eller omgjort og f.eks. tager flere år.
  • Beskæftigelsesministeren har svaret på spørgsmål om, hvad ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet har adgang til folks private haver, hvis blot der er et firma, der udfører arbejde på den private grund.
  • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål, om ministeren mener det er rimeligt, at borgere, der ved fejl er blevet tildelt dansk pas, har ført en tilværelse i den overbevisning, at de af myndighederne blev betragtet som danske statsborgere.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *