Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 16

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • BEU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 212: Spm. om det er i strid med Grundlovens § 75, stk. 2 at reducere eller helt fjerne integrationsydelsen for personer, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1043: Spm. om, hvilket indtryk, ministeren mener, det efterlader, at det fremgår af besvarelsen af REU alm. del – spm. 838, at der ikke er dokumenter, akter, notater, dagsordener eller noget som helst forud for eller fra møder om teledata, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1047: Spm. om der er korrespondance og/eller vurderinger internt i Justitsministeriets departement om teledatasagen i perioden den 7. maj – den 4. juni 2019, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1050: Spm. om ministeren med henvisning til bilag 3 i besvarelsen af REU alm. del – spm. 841, hvori det fremgår af mailen ”Nu får du jo notaterne i morgen”, kan oplyse, hvilke konkrete notater, der her er tale om, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1067: Spm. om, hvorvidt Datatilsynet har undersøgt, om danske myndigheder har benyttet Clearwiev AI eller på nogen måde har været kunder hos selskabet, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1071: Spm. om et antal polititjenestemænds ikke sagligt begrundede brug af muligheder for indsigt i en kendt sportsudøvers konkrete politisag giver anledning til overvejelser om begrænsninger i adgangen til personfølsomme oplysninger i politiets it-systemer, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1083: Spm. om, der i kriminalforsorgen er truffet særlige forholdsregler for i videst muligt omfang at undgå magtanvendelse, der pga. tæt fysisk kontakt må formodes at rumme en forøget risiko for smitte med coronavirus, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1152: Spm. om, hvorfor det ikke er muligt under corona-krisen at behandle sager ved domstolene om anbringelse uden samtykke, adoption uden samtykke og lignende, når det er muligt at behandle straffesager digitalt, til justitsministeren

Social- og indenrigsministeriet

 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 429: Spm. om, hvilke konsekvenser det kan have for en plan om hjemgivelse af et anbragt barn, at det faste samvær med de biologiske forældre suspenderes under corona-krisen, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 431: Spm. om, hvordan forældres retssikkerhed sikres under corona-krisen, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 432: Spm. om, hvilke konsekvenser det kan have for domstolenes vurdering af, hvorvidt adoption uden samtykke er til barnets bedste, når barnet placeres i en egnet adoptivfamilie, til social- og indenrigsministeren

 

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Erhvervsministeriet

 • S 839 – 2019-20 – Endeligt svar på S 839: Vil regeringen være indstillet på at suspendere håndhævelsen af konkurrenceloven over for branchetiltag, der ud over at være rettet mod coronasmitten er rimelige og proportionale, enten via lovændring, der genindfører ordningen med straffrihed mod anmeldelse, eller ved administrativt at give instruks om ikke at nedlægge påstand for visse overtrædelser?

Social- og undervisningsministeriet

 • S 847 – 2019-20 – Endeligt svar på S 847: Er ministeren enig i, at kravene til de selvejende og kommunale sociale opholds- og anbringelsessteder skal være af samme høje standard?
 • S 848 – 2019-20 – Endeligt svar på S 848: Mener ministeren, at tilsynet med de sociale opholds- og anbringelsessteder er tilstrækkeligt i forhold til opretholdelse af høj kvalitet på området, og agter ministeren i afkræftende fald at styrke tilsynet?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Amnesty

Advokatsamfundet

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *